Ga naar hoofdinhoud

Verhoging stortkosten shredderafval onredelijk

Johan van Peperzeel was er in zijn MRF-nieuwjaarsrede duidelijk over: `Minister Cramer heeft het kennelijk niet begrepen. Wij hebben er alles aan gedaan haar te overtuigen van de onredelijkheid en de onwenselijkheid van het verhogen van de stortkosten voor shredderafval per 1 januari 2008. Ondanks alles gaat die verhoging gewoon door. Van een gelijk speelveld binnen Europa is dus beslist geen sprake. Zeker na haar bezoek aan HKS en Corus op 3 september hadden wij meer en anders van de minister verwacht. Het heeft niet geholpen.`