Algemeen

De provincie Noord-Holland heeft terecht vergunningen afgegeven aan energiebedrijf Vattenfall voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Dit blijkt uit drie uitspraken van de rechtbank Noord-Holland. Op 9 september 2019 en 10 april 2020 werd door het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland een omgevings- en natuurvergunning verleend. Vattenfall wil de biomassacentrale bouwen op het terrein waar nu twee gascentrales en een hulpwarmtecentrale staan.

Vattenfall stelde de plannen voor de aanleg van de grootste biomassacentrale van Nederland vorig jaar voorlopig uit, nadat de lokale politiek en veel omwonenden in Diemen verzet hadden aangetekend. Volgens verschillende partijen waren de vergunningen ten onrechte verstrekt. Er werd gevreesd voor het effect op het milieu en de leefomgeving door een hogere uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder stikstof.

Volgens de rechtbank voldoet de biomassacentrale aan de gestelde eisen en heeft de provincie de vergunningen rechtmatig verleend. Anders dan de partijen die een zaak hadden aangespannen vindt de rechtbank dat de centrale niet als afvalverbrandingsinstallatie kan worden gezien. De houtpellets die als brandstof worden gebruikt, worden niet als afval beschouwd omdat het om schoon hout gaat dat niet chemisch is behandeld. Ook stelt de rechtbank vast dat er geen sprake zal zijn van een hogere uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof en fijnstof, dan is toegestaan. De politiek-bestuurlijke keuze voor biomassa als brandstof is volgens de rechtbank niet relevant bij het beoordelen van het verlenen van de vergunningen.

“Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de vergunningen”, zegt het energiebedrijf in een reactie tegen het ANP. “Dat verandert niets aan wat wij eerder al hebben aangegeven, namelijk dat we het definitieve besluit of de bio-warmteinstallatie er komt of niet, niet eerder nemen dan in het voorjaar van 2022.” In de tussentijd denkt het bedrijf na over alternatieven. Milieuorganisaties willen dat besluit niet afwachten en hebben aangekondigd in beroep te gaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Diemen heeft na de uitspraak het nog te vormen nieuwe kabinet opgeroepen alsnog een streep te zetten door de plannen. “Voor onze gemeente en de inwoners is het duidelijk: wij willen geen biomassacentrale in Diemen en Vattenfall is inmiddels bezig met serieuze alternatieven. De rechter bevestigt dat het geen juridische discussie is over de vergunningverlening, maar een politiek-bestuurlijke discussie op landelijk niveau over inzet van houtige biomassa in de energietransitie.”