Algemeen

De Franse milieugroep Veolia heeft de voorgenomen overname van concurrent Suez aangekondigd aan de mededingingsafdeling van de Europese Commissie. De EU-autoriteit noemt 30 november als het voorlopige einde van de beslistermijn…

Om de mededingingsbezwaren weg te nemen, is Veolia sinds het begin van het overname-initiatief van plan om de meeste van Suez’ afvalverwerkings- en wateractiviteiten in Frankrijk door te verkopen. Dit geldt ook voor de wateractiviteiten in verschillende andere landen. De koper is een investeerdersconsortium bestaande uit Meridiam, GIP en CDC/CNP Assurances.

Het definitieve koopcontract is afgelopen vrijdag getekend volgens de voorwaarden die eind juni in een intentieverklaring zijn overeengekomen, zo maakte Suez bekend. De ondernemingswaarde van ‘New Suez’, dat een jaaromzet heeft van bijna zeven miljard euro, wordt geschat op ongeveer 10,4 miljard euro. De transactie wordt naar verwachting eind januari 2022 afgerond. Tenminste als tegen die tijd aan alle noodzakelijke voorwaarden kan worden voldaan.