Ga naar hoofdinhoud

Vattenfall zet zich in voor recycling van alle windturbinebladen per 2030

Energiebedrijf Vattenfall heeft ambitieuze doelen gesteld hoe om te gaan met windturbines, die het einde van de levensduur hebben bereikt. Zo werkt het energiebedrijf de komende tien jaar actief aan het verhogen van de recyclingsgraad van windturbinecomponenten.

Vattenfalls ambitie is om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Windenergie is een belangrijk onderdeel om dit te realiseren. Om ervoor te zorgen dat dit op een duurzame manier gebeurt, richt het bedrijf zich sterk op het verkleinen van milieueffecten en het verantwoord ondernemen met alle effecten. Er zijn verschillende doelen opgesteld voor hoe om te gaan met windturbinebladen die het einde van de levensduur hebben bereikt:

In Nederland is geen direct verbod voor het storten van ontmantelde windturbinebladen uit de eigen windparken of om deze opnieuw te gebruiken, te recyclen of te herstellen. “Het bereiken van honderd procent recycling is een inspanning om alle belanghebbenden samen te laten werken”, zegt Helene Biström, Head of Business Area Wind. “Terwijl de windsector zich inspant om overal ter wereld fossielvrije recycling te leveren, zet Vattenfall zich in voor het vermogen van een circulaire economie, die de milieueffecten tijdens de gehele levensduur van het product verkleint.”

Het realiseren van vijftig procent recycling in 2025 en honderd procent in 2030 vormt een grote uitdaging, aldus Eva Philip, hoofd van Milieu en Duurzaamheid Business Area Wind. “Met onderzoeken en testen, die verdere technologische innovatie en testen van meer geavanceerde recyclingtechnologieën, stimuleren.”