Ga naar hoofdinhoud

Van Gansewinkel Amsterdam neemt nieuwe zandzeef in gebruik

Na de laatste ombouw ontstond de behoefte om de 0-40 fractie uit de trommelzeef beter en fijner af te zeven i.v.m. de overmatige slijtage aan de nageschakelde windzifter buizen en de vervuiling van het water in de waterbakscheider, de bestaande zeef was een circulaire zeefmachine met een statisch dek waarbij het niet mogelijk bleek om een voldoende rendement te halen bij een afzeving op 10 mm.
Verder bleek dat er in de 0-40mm fractie veel lange delen mee kwamen uit de trommelzeef en deze een storende fractie zijn voor de windzifter.
TBK heeft een IFE Trisomat spannwellezeef aangeboden met een daarna geschakelde langedelenscheider welke deels met Bennie Vaandring, Hoofd Recycling Regio randstad-noord, is ontworpen.
De IFE Trisomat is een spannwelle zeef welke door een drie voudige beweging met fysiek overstrekken van de PU dekken een zeer hoog zeefrendement haalt bij kleinere zeefmaten en vochtig materiaal.
De lange delenscheider bestaat uit een speciaal ontworpen IFE trilgoot met daarachter een afvoerbandje welke de lange delen wegtrekt.
Van Gansewinkel had al ervaring opgedaan met TBK-IFE omdat tijdens de laatste uitbreiding van de installatie er door Waltec er gekozen is voor een IFE sorteerzeef. Deze zeefmachine heeft zich reeds 1,5 jaar bewezen door zijn goede zeefrendement , lage operationele kosten en het feit dat deze machine nagenoeg nooit gereinigd hoeft te worden. Deze ervaring heeft er mede toe geleid dat er weer voor IFE machines werd gekozen.