Algemeen

De boodschap is duidelijk: het recyclingpercentage in Nederland moet omhoog. De verhoging van de afvalstoffenbelasting, de last op dwangsom voor 2.100 meer glasbakken en ambitieuze doelstellingen in het Plastic Pact geven hier bijvoorbeeld richting aan en ook meer ruimte voor. Tijdens de vakbeurs Recycling, op 19, 20 en 21 november in Gorinchem, wordt hier dieper op ingegaan.

Hoe kan de afvalmarkt handen en voeten geven aan alle ambities en wensen? Uit welke nieuwe technieken en kennis kunnen de afvalverwerkers, -inzamelaars en bedrijven met grote afvalstromen meer waarde en recyclaat uit de afvalstroom halen? En hoe kunnen deze bedrijven hun processen veiliger en duurzamer inrichten?

Naast de ontwikkelingen en kennis die te vinden zijn bij de pakweg 150 exposanten, is er in het kennisprogramma op de beursvloer extra aandacht voor de praktische kant van de meest actuele thema’s binnen afvalverwerking. Dit jaar zijn dit:

  • ‘Veilig en gezond afval verwerken voor een inkijk in de nieuwe manieren en technieken voor duurzame inzetbaarheid en veiligere omgeving in de afvalsector’;
  • ‘Kunststofrecycling naar 2025 over de operationele stappen die we nu moeten zetten voor een circulaire kunststofketen’;
  • ‘Voorsprong door techniek over de meest duurzame en effectieve recyclingtechnieken en -processen van vandaag de dag’.

Het programma is gericht op praktische handvatten voor de afvalketen en wordt samengesteld in samenwerking met onder meer de brancheverenigingen en kennispartijen als BRBS Recycling, VERAS, NRK Recycling en AfvalGids.nl. Het motto van deze jubileumeditie is ‘Samen slimmer afval verwerken’ en onderstreept de noodzaak van ketensamenwerking en het gebruik maken van het nieuwste in processen en techniek.

De kracht van de vakbeurs Recycling is al jaren het laagdrempelige en gastvrije netwerken tussen leveranciers en afnemers van recyclingtechniek en afvalmanagement. Dit jaar komt daar een uitgebreider kennisprogramma voor gemeenten, afvalverwerkers en bedrijven met grote afvalstromen bij. Ook zet de organisatie een spotlight op de innovaties in de sector, omdat de combinatie van nieuwe samenwerkingen met kennis van de nieuwste ontwikkelingen nodig zijn om naar 100% circulair te kunnen in 2050.

www.vakbeursrecycling.nl

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven