Ga naar hoofdinhoud

Vaco stelt Van der Jagt voor als nieuwe voorzitter

Foto: Vaco

De bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche (Vaco) heeft Ron van der Jagt voorgesteld als nieuwe voorzitter. Na instemming door de leden van de vereniging neemt Van der Jagt op 1 april van dit jaar de functie over van Sybrand van Hulst.

Sybrand van Hulst was twaalf jaar lang voorzitter. Na instemming van de leden wordt Van der Jagt op 10 februari benoemd tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering. Op 1 april start Van der Jagt officieel in zijn nieuwe functie.

Onder Vaco vallen onder andere de sectoren Bandeninzameling en Bandenverwerking. De Vaco-erkende inzamelingsbedrijven in deze sectoren keuren en selecteren ingezamelde banden op verschillende mogelijkheden voor hergebruik en recycling.