Ga naar hoofdinhoud

Uitlezen productiecijfers nu via internet

De productiecijfers van recyclinginstallaties kunnen nu eenvoudig uitgelezen worden via internet. Duim techniek biedt de mogelijkheid om de gegevens te verzamelen, verwerken, en op afstand uit te lezen.

In een transportband wordt een door Duim techniek ontwikkelde bandweger geplaatst. De datalogger verzamelt de gegevens en plaatst deze op een FTP-locatie. Het uitlezen hiervan gebeurt met een PC die is uitgerust met de speciale bandwegerregistratiesoftware van Duim techniek. Deze software maakt het mogelijk om eenvoudig rapporten te genereren om de productiecijfers inzichtelijk te maken. Enkele voorbeelden zijn: tonnagerapport, monsternamerapport (het nemen van monsters wordt (semi-)automatisch en random gedaan), bedrijfstijdenrapport en flowrapport. Met deze software kunnen de gegevens van meerdere machines verwerkt worden. Tevens kunnen diverse materiaalsoorten ingegeven worden.
De servermogelijkheid van de software zorgt ervoor dat de gegevens en rapporten vanaf iedere PC met internetverbinding uitgelezen kunnen worden.
Neemt u eens geheel vrijblijvend contact op.