Algemeen

In 2016 is in België 13% meer glas gerecycleerd dan het jaar voordien, zo leren de cijfers van de bedrijfsfederatie van de circulaire economie Go4Circle. Vooral de recyclage van hol glas zit in de lift. Wel zien we dat het design van steeds meer verpakkingen de recyclage bemoeilijkt. Daarnaast is er nog veel ongebruikt potentieel in de recyclage van vlakglas, vooral autoruiten en glas afkomstig uit de sloop en renovatie van gebouwen. Go4Cirlce pleit voor aangepaste regelgeving.

In 2016 recycleerden Belgische recyclers in totaal 732.946 ton glas, bijna 87.000 ton meer dan het jaar voordien. Daaronder zat ook glas vanuit het buitenland. Opmerkelijk is de spectaculair toegenomen recyclage van hol glas zoals bokalen en flessen, een stijging met 29%. Met alle gerecycleerde flessen en bokalen achter elkaar kan je twee keer rond de aarde.

Uitstoot van ruim een kwart miljoen auto’s vermeden
Glasrecyclage is een belangrijk wapen in de strijd tegen de CO2-uitstoot en dus in het behalen van de klimaatdoelstellingen van ons land. Voor elke ton gerecycleerd glas die als grondstof wordt gebruikt stoot de industrie 670 kg minder CO2 uit. In 2016 werd zo in totaal 491.074 ton CO2-uitstoot vermeden of het equivalent van de uitstoot van zo’n 260.000 auto’s.

Opletten voor nieuwe materialencombinaties
Toch zijn er ook negatieve ontwikkelingen. “We zien dat de verpakkingsindustrie of fabrikanten van flessen steeds meer nieuwe types materialen gebruiken,” legt algemeen directeur Werner Annaert van Go4Circle uit. “Het gaat dan bijvoorbeeld om glas waaraan metalen of andere grondstoffen zijn toegevoegd om speciale visuele effecten te bekomen. Dat is goed vanuit marketingstandpunt, maar helaas ook vaak nefast voor de recycleerbaarheid.”

Nog veel potentieel in automobiel- en bouwsector
Er is ook nog veel onaangeroerd potentieel, vooral in de recyclage van vlakglas. Werner Annaert geeft enkele voorbeelden: “In de automobielsector kunnen de autoruiten nog worden gerecycleerd, maar dat gebeurt nu dus nog niet. Idem in de bouwsector, waar glas bij sloopwerken meestal in één container met steenpuin belandt.”

Nieuwe initiatieven van de overheden nodig
Daarom pleit Go4Circle bij de verschillende overheden voor nieuwe initiatieven. Werner Annaert: “Er is dringend regelgeving nodig om bedrijven aan te sporen hun producten of verpakkingen te ontwerpen met het oog op een vlotte recyclage achteraf. Ook zouden we de automobielsector kunnen verplichten om voor het verschroten van wrakken de autoruiten eerst te ontmantelen. Dat is perfect mogelijk aan een zeer redelijke kostprijs, die bijvoorbeeld via een systeem zoals dat van Recupel gedekt kan worden. Ook in de bouwsector moet dat mogelijk zijn. Daar moeten onder andere ontwerpregels opgelegd worden, zodat het aanwezige glas bij sloopwerken gemakkelijk apart ontmanteld kan worden. Het is in haar eigen voordeel, want het kan substantieel bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen.”

Go4Circle vzw is de bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. Ze vertegenwoordigt 220 bedrijven die actief zijn in afvalbeheer en in de productie of het gebruik van nieuwe materialen. Deze bedrijven stellen samen ongeveer 8000 mensen tewerk en realiseren een jaarlijkse omzet van 2,8 miljard euro. www.go4circle.be

Meer info, bezoek glasrecycler, voorbeelden van slecht ecodesign:
Werner Annaert, algemeen directeur Go4Circle, werner.annaert@go4circle.be, 0476 90 76 28