Ga naar hoofdinhoud

Trio uitgeleverd door Van der Spek aan Louis Mols Algemene Aannemingen N.V.

Via de dochtervestinging in Ternat ( Belgie) van Van der Spek Vianen B.V. zijn twee Kleemann machines en een Westeria Windshifter geleverd aan de Firma Mols in Arendonk.

Het gaat hierbij om een Kleemann MR130Z rupsmobiele combibreker en een Kleemann MS18-ZAD rupsmobiele dubbeldeks zeefmachine. Achter de zeefmachine is een Westeria WS1000 rupsmobiele windshifter geplaatst.

Combi-breker wil zeggen dat de puinbreker een aangebouwde nazeef-unit heeft en retourband voor de overkorrel. Het grote voordeel hiervan is dat er geen losse zeefmachine hoeft te worden geplaatst achter de puinbreker voor het uitzeven van de gewenste fractie.De overkorrel wordt via de retourband die aan de zijkant van de machine is geplaatst gelijk terug gebracht in de breker.

Voor het nog verder uitsplitsen van de verschillende fracties heeft Mols er voor gekozen de mogelijkheid te hebben om een Kleemann dubbeldeks rupszeef achter de combibreker te plaatsen. Daardoor is het mogelijk om als set 4 verschillende fracties te produceren.

Gezien de steeds hoge wordende eisen aan de geproduceerde granulaten heeft Mols voor het produceren van deze granulaten gekozen om tevens te investeren in een rupsmobiele windshifter. Deze Westeria WS1000 kan achter de zeefmachine geplaatst worden om één van de fracties nog verder te zuiveren van plastic, hout, lichte fracties ect.

Mols zal de Kleemann`s en Westeria gaan inzetten in alle voorkomende werkzaamheden zoals het breken van puin,asfalt en slakken.