Ga naar hoofdinhoud

Tender logistiek en verwerking

Sinds 1 januari 2003 is er een inzamelsysteem voor vlakglasafval operationeel actief. Bij elk van de circa 280 inzamellocaties verspreid over heel Nederland kan iedereen kosteloos vlakglasafval storten. Vandaar wordt het afval afgevoerd naar een vlakglasrecyclaar. Na verwerking gaan de scherven retour naar de glasindustrie.

Ten behoeve van de inzameling en verwerking van het opgehaalde vlakglasafval zet de Stichting Vlakglas Recycling Nederland een tweetal tenders uit, te weten “logistiek” en “verwerking”.

Het inzamelsysteem omvat de volgende vlakglassoorten:
– schoon glas
– verzilverd glas
– combinatieglas (gemengd isolatie-, gelaagd-, draad- en verzilverd glas).

In 2007 is er ruim 74.000 ton vlakglasafval ingezameld. Voor de komende jaren verwachten wij uit te komen op circa 70.000 ton/jr. Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Tenderdocumenten kunnen door geïnteresseerde partijen schriftelijk worden opgevraagd bij het hieronder vermelde adres. Bij de aanvraag dient u te vermelden of u een tender voor logistiek, verwerking of beiden wilt ontvangen.

Uiterste aanleverdatum voor de offertes is 30 juni 2008 om 15.00 uur.