Algemeen

De Europese recyclingsector heeft te weinig geld om ervoor te zorgen dat op grote schaal gerecycled plastic in gebruik kan worden genomen, meldt adviesorganisatie KPMG. “Door het ontbreken van de financiële middelen bij de bedrijven blijft de noodzakelijke industrialisatie en technologische vernieuwing uit.”

De kwaliteit van het gerecyclede materiaal blijft zo achter op dat van nieuw plastic, terwijl de productiekosten voor dit laagwaardige materiaal hoog blijven. Door de lage olieprijs kan plastic daarnaast momenteel relatief goedkoop gemaakt worden. Sinds 2016 neemt het aanbod van recyclebaar plastic in de Europese Unie jaarlijks met tien procent toe. Dit betekent dat de hoeveelheid grondstof voor de recyclingsector groeit.

Daarnaast neemt de vraag naar gebruikt plastic volgens KPMG sterk toe. Dat komt onder meer doordat consumenten zich bewuster worden van de milieu-impact. Bovendien zou gerecycled plastic volgens het adviesbureau uiteindelijk zo’n twintig tot veertig procent goedkoper kunnen worden dan nieuw materiaal. Tot nu toe weet de sector echter nog niet te profiteren van deze gunstige omstandigheden en vooruitzichten.

Het hergebruikte materiaal kan alleen concurreren met nieuw plastic, als de sector financiering aantrekt, stelt Tom Hesselink van KPMG. “Investeringen maken het mogelijk dat een op dit moment versnipperde sector beter gaat samenwerken en technologische vernieuwing zijn intrede kan doen.”

De sector bestaat nu vooral uit kleine spelers met weinig geld. In de sector wordt weinig geïnvesteerd. Overnames en fusies zouden leiden tot grotere bedrijven met meer schaalvoordeel, een betere onderhandelingspositie en vervolgens ook kwalitatief hoogwaardiger plastic.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven