Algemeen

Theo Pouw bv heeft onlangs een nieuw grondwasinstallatie in gebruik genomen in Utrecht. De installatie dient ter vervanging van de bestaande installatie en heeft een input capaciteit van 135 ton per uur. Er zal onder andere riool-, kolken- en gemalenzand, zeefzand, spoorballast en verontreinigde grond worden verwerkt tot bouwstoffen. Theo Pouw bv is gecertificeerd op basis van de BRL 7500 voor het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.

Voor het ontwerp van de grondwasinstallatie is onder andere gebruik gemaakt van de kennis van B&D Equipment uit Rotterdam. B&D heeft met TBK Equipment de IFE zeven bij Theo Pouw geïntroduceerd en dit heeft geleid tot een levering van 4 zeefmachines en 2 trilgoten. Het klapstuk in de installatie is een dubbeldek Grizzlyzeef van 2 x 6 meter, met een gewicht van circa 15 ton.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Wijnand van de Vendel.