Algemeen

SUEZ maakt recycling bakeliet mogelijk

SUEZ Nederland introduceert als eerste in Nederland een technologische oplossing om bakeliet volledig te hergebruiken ten behoeve van circulaire producten. Om ervoor te zorgen dat deze materialen gerecycled worden, werkt SUEZ samen met het Belgische bedrijf Simonis. Simonis is in staat om onder zeer hoge druk van het gerecyclede bakeliet nieuwe producten te persen, zoals bijvoorbeeld kabelgoten voor zware bekabeling.

Het omwerken van bakeliet tot nieuwe producten is een proces waaraan een bijzondere technologie ten grondslag ligt. Het is vrijwel onmogelijk deze kunststof te smelten. Daardoor kan het niet meer van vorm veranderen. Bakeliet behoort tot de ‘thermoharders’, ook wel ‘duroplasten’ genoemd: kunststoffen die hard blijven als ze worden verhit. Dit maakt het productieproces voor bakelieten grondstoffen erg complex.

Voordeel van dit hergebruik van materiaal is dat het gerecyclede bakeliet nieuw materiaal, zoals beton en plastics, vervangt. SUEZ gaat daarom door met zoeken en ontwikkelen van soortgelijke oplossingen voor deze stromen samen met klanten en partners.

ProRail maakt als eerste organisatie in Nederland gebruik van de kabelgoten, geproduceerd uit bakeliet. Pro Rail heeft de producten na succesvolle certificering opgenomen in haar catalogus, zodat ze kunnen worden gebruikt in aanbestedingstrajecten. Bakeliet is bijvoorbeeld verwerkt in oude meterkasten, waarmee netbeheerders als Stedin en Alliander werken.

Om samen de upcycling van bakeliet te stimuleren, is SUEZ de uitdaging tot hergebruik met hen aangegaan. Door de nieuwe techniek van Simonis wordt bakeliet – dat eerder bij recycling van de oude meterkasten overbleef als reststroom – verwerkt tot onder andere zeer sterke kabelgoten. “Het mooie van deze co-creatie is dat we een essentiële bijdrage leveren aan de circulaire economie”, aldus Ron Vuur, oprichter van stichting Een Verantwoorde Toekomst.