Algemeen

Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) heeft Wageningen Food & Biobased Research gevraagd een beeld te schetsen van hoe de recycling van aluminiumverpakkingen er eind 2020 in Nederland uit zou kunnen zien.

Doel van de studie is het recyclingpercentage te bepalen van aluminiumverpakkingen en aanverwante artikelen in het geval alle betrokkenen bij de inzameling, sortering en recycling gebruik maken van de meest optimale technologieën die momenteel beschikbaar zijn en worden toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste rekenregels van de Europese Unie voor het berekenen van recyclingpercentages.

Het rapport beschrijft, aan de hand van een materiaalstroommodel, de inzamel- en recyclingketen van aluminiumverpakkingen en verwante consumentenartikelen (zoals bijvoorbeeld aluminium huishoudfolie) in Nederland. In dit model worden alle relevante inzamel- en recyclingketens beschreven: dit zijn de bodemas-route, de gescheiden inzamelroute met PMD (plastic, metaal en drankenkartons) en de nascheiding-route.

Van elke deelstap zijn zoveel mogelijk openbare gegevens verzameld. Voor ontbrekende gegevens zijn beargumenteerde veronderstellingen gedaan. Vervolgens is dit model getoetst met de informatie over 2017; hieruit bleek dat het model de hoeveelheid uit bodemas teruggewonnen non-Ferro-metalen goed kon voorspellen.

Vervolgens is berekend hoeveel aluminium er in Nederland in 2020 gerecycled zou kunnen worden in het geval dat alle betrokkenen de meest optimale technologieën zouden implementeren. Hieruit bleek dat dit recyclingpercentage 83 à 85 procent kan bedragen, op basis van de nieuwe EU-rekenregels. Een uitgevoerde gevoeligheidsanalyse laat zien dat de modeluitkomsten, zoals verwacht, beïnvloed worden door de keuze van de basisparameters en veronderstellingen.

Een stijging van het oxidatieverlies in de afvalverbrandingsinstallaties met tien procent laat bijvoorbeeld het recyclingpercentage met vijf procent dalen, terwijl een andere wijze van het verwerken van mengkunststoffen (waarin ook een kleine hoeveelheid aluminium zit) leidt tot een daling van het recyclingpercentage met zeven procent.

Daar staat tegenover dat in het geval de politiek zou besluiten tot de invoering van statiegeld op drankbussen, het recyclingpercentage kan stijgen tot 88 à 92 procent. Kortom, dit model laat zien dat hoge recyclingpercentages voor aluminiumverpakkingen kunnen worden behaald en dat het hiervoor belangrijk is dat de betrokkenen inderdaad de beste en reeds nu al beschikbare technologieën omarmen en invoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven