Algemeen

Stortkosten shredderafval het hoogst in Nederland

Ondanks alle aangevoerde argumenten en bezwaren vanuit de Nederlandse shredderbedrijven en de MRF is op 1 januari jl. het storten van shredderafval alsnog onder het hoge storttarief van de Afvalstoffenbelasting gebracht.
Hiermee geldt in Nederland voor shredderafval het hoogste storttarief binnen Europa.

Sinds 1 januari 2008 zijn de kosten voor het storten van 1 ton shredderafval met € 73,65 verhoogd.
Shredderafval is voor een kwart afkomstig van autowrakken. Het overige deel is afkomstig van welvaartsschroot. Omdat voor shredderafval nog geen bewezen techniek beschikbaar is om dit afval te verwerken, gold tot 1 januari het lage tarief van de afvalstoffenbelasting voor het storten van shredderafval.

Autorecycling Nederland (ARN) is van plan een Post-Shredder-Techniek (PST) installatie neer te zetten, waarmee shredderafval kan worden gescheiden in diverse deelstromen. Met de bouw van deze PST-installatie is echter nog niet begonnen. Ook de techniek zelf is niet bewezen.
Tot slot heeft de geplande installatie capaciteit voor slechts 25% van al het shredderafval.

Bovenstaande feiten, alsmede veelvuldig overleg tussen de shredderbedrijven en het ministerie van VROM, hebben de betrokken ministeries er echter niet van weerhouden het stortbeleid voor shredderafval alsnog te herzien.
Met deze verhoging van de tarieven per 1 januari 2008 komen de stortkosten voor het Nederlandse shredderafval op het dubbele te liggen van de gemiddelde Europese storttarieven.