Algemeen

Producentenorganisaties van zonnepanelen en omvormers, witgoed, consumentenelektronica, verlichting, gereedschappen en ICT starten de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN).

Elke productcategorie is door een productstichting of branchevereniging vertegenwoordigd in het bestuur van stichting OPEN: witgoed, audio- en visual apparatuur, ICT, verlichting, elektrische gereedschappen, zonnepanelen en overige elektrische apparatuur worden respectievelijk vertegenwoordigd door FIAR CE, ICT Milieu, LightRec, SMR, SVEG, Witgoed en Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN).

De Stichting ZRN werd enkele jaren geleden opgericht om voor de deelnemers te zorgen voor verwerking van zonnepanelen en omvormers die aan het einde van hun levensduur zijn. Door het bundelen van krachten met de andere producentenorganisaties hopen de initiators, waaronder ZRN, de recycling te verbeteren.

Tot nu toe kende iedere productgroep een eigen producentenorganisatie die de recyclingverplichtingen voor haar deelnemers uitvoert. Stichting OPEN gaat de verplichtingen rondom recycling van alle elektrische apparaten coördineren. In de loop van 2020 wordt hiertoe het systeem van inzameling en recycling van e-waste, zoals dat er nu is, geherstructureerd en gestroomlijnd.

De ingreep is een noodzakelijke voorwaarde om de Europese inzameldoelstelling te behalen, die producenten verplicht om 65 procent van alle nieuw op de markt gebrachte apparatuur in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. De producenten die hun verantwoordelijkheid voor het behalen van de inzameldoelstelling van e-waste overdragen aan stichting OPEN, dragen naar rato van hun activiteiten bij aan de kosten.

In de nieuwe opzet neemt stichting OPEN de verantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van e-waste in heel Nederland op zich. Namens alle producenten voert de stichting de regie op het behalen van de doelstellingen op de meest effectieve en efficiënte manier. Namens alle producenten is zij gesprekspartner van de overheid.

Bron: solarmagazine.nl

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven