Algemeen

Het aantal ingezamelde batterijen van Stibat steeg in 2018 naar 4,31 miljoen kilogram batterijen. Dit is een stijging van ruim zeven procent in vergelijking met het jaar ervoor. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van Stibat. Belangrijke onderwerpen in 2018 waren verder de algemeen verbindendverklaring voor Stibat en milieubewustzijn rondom de recycling.

In 1995 richtten batterijenproducenten en -importeurs Stichting Batterijen op, met uitvoeringsorganisatie Stibat, om aan de wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. Er werd een landelijk dekkend netwerk opgezet, met inmiddels ruim 25 duizend inleverpunten. Stibat is uitgegroeid tot een kenniscentrum op het gebied van inzameling, recycling en veiligheid van afgedankte batterijen in Nederland.

Stibat kreeg in 2018 goedkeuring van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een algemeen verbindendverklaring (AVV). Met deze AVV kan Stibat zorgen dat producenten en importeurs die níet zijn aangesloten, maar waarvan de batterijen en accu’s wél in het inzamelsysteem van Stibat terechtkomen, bijdragen aan de inzamel- en recyclingkosten.

Naast de recycling houdt Stibat ook de inzameling en logistiek zo milieuvriendelijk mogelijk. Zo startte de organisatie in 2018 met een proef voor het inzamelen van de batterijen met elektrische vrachtauto’s. Het doel is minder kilometers te rijden en de belasting op het milieu te verminderen. De uitkomsten zijn positief: er zijn meer batterijen opgehaald en er was minder CO2-uitstoot. Deze nieuwe en schonere manier van inzamelen bespaart jaarlijks ruim 60 ton CO2. Dit jaar wil Stibat de proef uitbreiden.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven