Algemeen

Start minicampagne textiel in West-Brabant

Textiel kan alleen gerecycled worden als het schoon en droog is. Om zoveel mogelijk inwoners van Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht hiervan op de hoogte te brengen, zijn deze gemeenten, samen met Saver, een minicampagne over textiel begonnen als onderdeel van de gezamenlijke campagne ‘Samen aan de Bak’.

Zowel de ondergrondse als bovengrondse textielcontainers in het verzorgingsgebied van Saver worden voorzien van speciale stickers. Deze leggen uit wat er allemaal bij het textiel mag en dat het belangrijk is het schone en droge textiel altijd aan te leveren in een gesloten zak, zodat het ook droog blíjft. Gedurende een maand wordt met inzet van diverse media door alle betrokkenen dezelfde boodschap uitgedragen, in de hoop de kwaliteit van het ingezamelde textiel (en schoenen) te verbeteren.

Halverwege 2018 startten de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht samen met Saver de campagne Samen aan de Bak. De (landelijke) wens is het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval naar gemiddeld 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Om dit doel te bereiken, is het belangrijk het afval goed te scheiden. Gemiddeld bestaat de hoeveelheid restafval nog voor zo’n zes procent uit textiel. Restafval wordt verbrand en
textiel erin laten zitten, betekent een verlies van grondstoffen.