Algemeen

“Ik zie nu al dat ons kunststofverdrag werkt! We zien nieuwe koppelingen tussen bedrijven die voorheen niet met elkaar in contact waren. We zien dat grote bedrijven hun krachten bundelen om gerelateerde problemen aan te pakken, zoals zwerfvuil samen, in plaats van afzonderlijk. We zien dat kennis wordt uitgewisseld en proefprojecten en experimenten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met minder plastic voedselverpakkingen.”

Tijdens de opening van de internationale conferentie Plastic Pact in Brussel sprak staatssecretaris Stientje van Veldhoven de aanwezige ondernemers toe, evenals de leden van de Europese Commissie en de vertegenwoordigers van de regeringen van de verschillende lidstaten. Volgens Van Veldhoven kan het onlangs gesloten Nederlandse kunststofverdrag, dat door zo’n 75 bedrijven en organisaties is ondertekend, het begin zijn van een Europese variant. “Het is verbazingwekkend wat er kan gebeuren als je samen ergens in gelooft en heel veel mensen je vergezellen bij het nastreven van je doel. We zijn allemaal begonnen met het opstellen van een kunststofverdrag. Het was geen gevecht of competitie.”

Hoe meer nationale kunststofverdragen worden ondertekend, hoe groter het effect op de markt, aldus Van Veldhoven. “Het verhoogt de vraag naar recyclebare kunststoffen en dit is precies het soort kick-start dat we nodig hebben. We hebben er allemaal baat bij. Laten we dus aan het werk gaan en ervaringen delen en elkaar inspireren. In het najaar gaan we nog een stap verder. Het doel is om een gezamenlijke publiek-private Europese plasticverklaring af te geven.”

De staatssecretaris laat bovendien weten dat het de bedoeling is om in het voorjaar van 2020 een Europese Plastic Summit te houden. “Zou het niet geweldig zijn als we een Europees kunststofpact zouden kunnen opzetten?”, vraagt Van Veldhoven zich hardop af. “Daarmee geven we een sterk signaal af. Het is een uitdaging voor ons allemaal. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het creëren van het plastic probleem. En nu moeten we allemaal de verantwoordelijkheid nemen om het te repareren!”

Het is tijd om het tij te keren, benadrukt Van Veldhoven. “Om plastic als grondstof te behandelen. Om te stoppen het te zien als een product voor eenmalig gebruik, dat zorgeloos kan worden weggegooid of verbrand. Ik merkte hoe bemoedigend het is als een collega in een gelijkgestemd land hetzelfde doel stelt en dezelfde methode kiest. Frankrijk en Nederland hebben elkaar geïnspireerd. Andere landen maken ook stappen met een plastic agenda, zoals Groot-Brittannië, Italië, Finland, Denemarken, Zweden en Spanje.”

Volgens de bewindsvrouw staat de chemische industrie voor de uitdaging om gemakkelijk recycleerbare kunststoffen en chemische recyclingmethoden te ontwikkelen. “Het bereiken van voldoende recyclingcapaciteit is moeilijk. En het ontwikkelen van nieuwe ontwerpen is complex. Het is van cruciaal belang dat we voorschriften aanpassen – bijvoorbeeld over voedselveiligheid – om bij te blijven. Er is hier nog veel ruimte voor verbetering. Maar we zetten er samen onze schouders onder.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven