Ga naar hoofdinhoud

Simpel(weg) met RTA

Imago-overwegingen spelen in toenemende mate een rol. Niemand kan het zich meer permitteren om gezien te worden als een bedrijf dat de zorg voor zijn afgedankte elektr(on)ische apparatuur verwaarloost of nog erger de apparatuur direct of indirect dumpt in Afrika of Azie. Daarom is het bedrijven heel wat waard om ervoor te zorgen dat ze werkelijk verantwoord en effectief omgaan met retour-stromen.

Eind 2008 startte RTA de actie SIMPELWEG met als doel bedrijven die meebetalen aan het recyclingsysteem het nog gemakkelijker te maken om hun afgedankte apparatuur voor verwerking aan te bieden. Speciaal hiervoor werd een geheel nieuwe website ontworpen.

Laat u plicht onze zorg zijn
Een sluitend inzamelsysteem is alleen mogelijk indien de gehele keten transparant en controleerbaar is en alle daartoe verplichte bedrijven ook daadwerkelijk hun zorgplicht voor afgedankte apparatuur serieus nemen. Meer controles door de VROM-inspectie op de zorgplicht en de afvalstromen is nodig. RTA hoopt dat bedrijven zich meer en meer bewust zullen worden van hun verantwoordelijkheid dat hun afgedankte ‘elektr(on)ische apparatuur’ op de juiste manier wordt ingezameld en verwerkt. Zo voorkomen zij de kans op imagoschade voor het eigen bedrijf.

Het RTA jaarverslag 2008 is beschikbaar en kan door belangstellende digitaal en/of geprint worden aangevraagd.