Algemeen
Foto: Shutterstock

De groeiende tekorten aan grondstoffen, deels een gevolg van de oorlog in Oekraïne, dreven de schrootprijzen de laatste maanden op. Veel particulieren grepen de kans om metalen in en om het huis te verzamelen en in te leveren voor recycling. Wat wel opvalt, is dat hierbij het aantal diefstallen niet is toegenomen. Dit zegt directeur Hans Koning van de Metaal Recycling Federatie (MRF).

Tien jaar geleden heeft de MRF in samenwerking met onder andere ProRail maatregelen genomen om diefstallen bij bijvoorbeeld het spoor tegen te gaan. Ook is sindsdien de legitimatieplicht ingevoerd. “Nu de prijzen van metalen zijn gestegen zien we dat de maatregelen, waar we ons als bedrijfsleven en overheid gezamenlijk voor hebben ingezet, hun vruchten nog steeds afwerpen”. Voor het invoeren van de maatregelen was het vooral koperdiefstal die voor veel schade heeft gezorgd. Bovenleidingen van treinen waren vaak doelwit van diefstal, maar ook kerkklokken en standbeelden.

Lees het hele artikel over de toename in de aanbod van schroot in RMB 3 2022