Ga naar hoofdinhoud

ROVA neemt eerste veegmachine op aardgas in gebruik in Zwolle

ROVA neemt binnenkort in Zwolle de eerste veegmachine op aardgas in gebruik. De komende maanden wordt de veegdienst van ROVA verder uitgebreid met voertuigen met aardgasmotoren.

Aardgas als voertuigbrandstof: een schoon en veilig alternatief
De veegmachine maakt gebruik van CNG, oftewel compressed natural gas. Dit is de internationale aanduiding voor gecomprimeerd aardgas. Aardgas is een zeer schone brandstof, die voor een groot deel bestaat uit methaan. Bij verbranding van aardgas komt veel minder CO2 vrij. Bovendien heeft een aardgasmotor nagenoeg geen uitstoot van fijnstofdeeltjes (PM10), roet en stikstofdioxiden (NOX). Kortom, de uitstoot van schadelijke stoffen wordt sterk verminderd.
Aardgas is een veilige brandstof, die pas bij zeer hoge temperaturen (> 600 °C) ontvlambaar is. Verder is het gas lichter dan lucht waardoor het opstijgt en wordt opgenomen in de buitenlucht. De aardgastanks zijn daarnaast bestand tegen hoge temperaturen en schokbelastingen.

RAVO en ROVA: een sterke combinatie
ROVA zet de komende jaren sterk in op innovatie in afvalinzameling en –verwerking. Naast technische vernieuwingen die het werk vereenvoudigen of efficiënter maken, zal het streven naar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid daarin een grote rol spelen. Al 45 jaar is RAVO koploper in de ontwikkeling en constante verbetering van milieuvriendelijke straatveegmachines. De RAVO machines worden volledig in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd.