Algemeen

ROVA bouwt verder aan duurzame afvalzorg

In de vorige week gehouden Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft ROVA nogmaals haar ambities bevestigd op het gebied van afval en milieu. ROVA wil een efficiënte en betaalbare vuilverwijdering combineren met een duurzame benutting van de ingezamelde afvalstromen. Hiervoor staan investeringen op het programma voor een nieuwe verwerking van groente-, fruit- en tuinafval, de productie van bio-energie uit biomassa en de aanschaf van schonere voertuigen.

Jaarverslag 2008: positief resultaat én lagere tarieven voor gemeenten
Ondanks de onrust in de economie heeft ROVA toch weer kans gezien de tarieven voor de gemeenten verder te verlagen. In 2008 is een verdere tariefdaling gerealiseerd van € 2 miljoen en in 2009 nog eens € 0,5 miljoen. Het totaal aan tariefverlagingen sinds 2003 bedraagt nu al € 6,5 miljoen, oftewel zo’n €26 per gezin per jaar. Het jaar 2008 werd met een positief resultaat van €5,9 miljoen afgesloten. De winst wordt in de vorm van dividend aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Samen met gemeenten, provincies en kennisinstellingen zoekt ROVA naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor het ingezamelde afval. Afvalstoffen kunnen worden benut bij de productie van duurzame energie. Een van de voorbeelden is het project “Rijden op GFT”. Binnen dit project wordt in Zwolle een vergistingsinstallatie gebouwd om uit gft-afval een schone brandstof te maken in de vorm van Groen gas.

U kunt het jaarverslag downloaden vanaf onze website.