Ga naar hoofdinhoud

Rookgasafzuiging bij snijbranden.

Bij het sorteren van metalen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van snijbranders. De metalen zijn vaak vervuild en tussen de metalen zijn vaak nog andere stoffen aanwezig. Het branden geeft om deze reden vaak veel rook die kan bestaan uit een mix van schadelijke stoffen en gassen. Voorheen werd dit werk meestal buiten verricht maar de tendens en de eisen voor de toekomst zijn dat dit werk alleen nog in speciaal hiervoor ingerichte ruimtes mag worden verricht.
Vianen Recycling BV te Leimuiden is voorloper op dit gebied en heeft zijn sorteerruimte, met oog op de toekomst, alvast voorzien van de meest vooruitstrevende installatie op de markt op dit moment.

Het snijbranden gebeurt hier in een speciaal gedeelte van de hal. Boven de brandplaats is een afzuigkap geplaatst waardoor de rook wordt afgezogen. De kap is aangesloten op een automatisch werkend slangenfilter. Dit filter is voorzien van speciale filterelementen die zorgen voor de filtratie van al het stof dat afgezogen wordt.
Omdat het niet mogelijk is om gassen te filteren in een doekfilter, is dit systeem voorzien van een inrichting om voor het filter een mengsel van absorberende stoffen te injecteren Het mengsel vormt een laag op het filtermateriaal en zorgt zo voor de absorptie van de gassen.

Met bovengenoemd systeem heeft Vianen BV geïnvesteerd in een installatie die het milieu binnen en buiten de hal beschermt.
Voor eventuele vragen over dit systeem kunt u contact met ons opnemen.