Ga naar hoofdinhoud

RIVM pleit voor meer aandacht voor veilig recyclen van afval

Het RIVM pleit voor meer aandacht en bewustwording voor het veilig recyclen van afval. Hergebruik van materialen draagt bij aan een circulaire economie, hierbij moet voldoende oog zijn voor de volksgezondheid. Het gaat vooral om afval waar veel zorgwekkende stoffen in zitten.

Het RIVM heeft zeven soorten afval geselecteerd, waarbij een betere recycling direct kan leiden tot meer en veiliger hergebruik van materialen. Daarbij zijn innovatieve recyclingtechnieken van belang. Met deze technieken kunnen zorgwekkende stoffen beter en sneller uit het afval worden verwijderd. In de afvalverwerkingsketen blijkt veel informatie over de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen verloren te gaan. Omdat afvalverwerkers vaak niet weten welke stoffen in het afval zitten, is veilig recyclen lastig. Ook lijken financiële prikkels om het afval te verkopen vaak zwaarder te wegen dan veiligheid.

De verwerking van afval verloopt via veel schakels waarin verschillende partijen samenwerken. Kennisdeling in de internationale keten is daarom noodzakelijk. Enerzijds om van elkaar te kunnen leren, anderzijds om onderling goed af te stemmen over onderwerpen als veilig hergebruik. Het RIVM heeft onderzocht voor welke afvalsoorten met zorgwekkende stoffen het meest zinvol is om vernieuwende technieken te ontwikkelen voor de recycling. Dit zijn textiel, plastic en rubber, batterijen, rioolwaterzuiveringsslib, bouw- en sloopafval, banden en elektronische apparatuur.

Bij de selectie is onder andere gekeken naar het volume van de afvalstroom, de hoeveelheid zorgwekkende stoffen, de risico’s die hieruit voortkomen en de moeite die het kost om de zorgwekkende stoffen te verwijderen. De RIVM wil verder onderzoek doen naar straling in bouwmaterialen, cellulose terugwinnen uit afvalwater en chemische recycling van plastics. Meer informatie is te vinden in de publicatie ‘An inventory of innovation in recycling waste streams with substances of concern’ van het RIVM.