Algemeen

Een kostenbesparing van het water- en rioolbeheer is mogelijk zonder concessies te doen aan kwaliteit, milieubescherming en veiligheid als een gemeente gebruik maakt van de diensten van de leden van de Vereniging Afvalbedrijven. Onder het motto ‘Op weg naar 2020’ heeft de Afdeling Rioleringsbeheer van de Vereniging Afvalbedrijven haar visie op de toekomst van het rioleringsbeheer in Nederland vastgelegd in een visiedocument dat vandaag is gepubliceerd.

Gemeenten en waterschappen zien zich geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingen. Het beheer van water en riolen heeft blijvend aandacht nodig en moet kwalitatief goed worden gerealiseerd. Efficiencyverbetering en verstandig omgaan met beschikbare middelen kunnen voldoende waarborgen dat bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden zonder verlies van de kwaliteit van het rioolstelsel. In de vandaag uitgebrachte brochure legt de Vereniging Afvalbedrijven uit hoe dat kan en aan welke randvoorwaarden daarbij moet worden voldaan. De brochure is opgesteld voor gemeenten en andere betrokken organisaties als Stichting RIONED, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en (Unie van) waterschappen.

Leden van de Vereniging Afvalbedrijven kunnen taken verzorgen die nu veelal versnipperd plaatsvinden, zoals inspectie, reiniging, interpretatie van inspectiegegevens en advisering aan gemeenten. De rioolreiniging- en -inspectiebedrijven aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven kunnen een algehele ontzorging van de gemeente realiseren, waarbij de regie, beleidskeuzes en eindverantwoordelijkheid bij de gemeente blijft. De leden kunnen hierin voorzien door hun jarenlange opgebouwde kennis en ervaring, in zowel operationele als beleidsmatige zin. Kwaliteit en veiligheid van het geleverde werk worden gewaarborgd door certificering (ISO, OHSAS en VCA) en het voldoen aan de Beoordelingsrichtlijn voor inspectie- en reiniging.

Bekijk de brochure voor rioolbeheer voor gemeenten van de Vereniging Afvalbedrijven.

Meer informatie: Vereniging Afvalbedrijven

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven