Algemeen

Internationaal waste-to-product bedrijf Renewi, actief in de meest geavanceerde circulaire economieën ter wereld, heeft aangekondigd zijn recyclingpercentage vóór 2025 met ruim tien procent te willen verhogen tot 75 procent.

Het bedrijf, dat met 64,7 procent al het hoogste recyclingpercentage in de sector heeft, heeft zijn nieuwe duurzaamheidsstrategie gelanceerd, waarin het ook aangeeft zich in dezelfde periode te committeren aan een sterke vermindering van de CO2-uitstoot. Dit als gevolg van de eigen inzamelingsactiviteiten in Nederland en België.

“Binnen vijf jaar bestaat ons wagenpark van inzamelvoertuigen voor honderd procent uit schone, emissiearme EURO VI-wagens. Hiermee vermijden we ruim vier miljoen ton aan CO2 per jaar. Bovendien willen we 65 nieuwe elektrische vrachtwagens toevoegen aan ons wagenpark. De eerste wordt vanaf augustus 2020 ingezet in de regio Amsterdam”, zegt Otto de Bont, CEO van Renewi.

“Met de nieuwe duurzaamheidsstrategie, die is gekoppeld aan onze vernieuwde bedrijfsstrategie, zijn we nog beter in staat ons doel te vervullen, namelijk de wereld beschermen, door gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Onze onlangs gelanceerde strategie helpt ons om een leider te worden in de productie van secundaire grondstoffen, onder meer door fabrikanten aan te moedigen het huidige gebruik van primaire grondstoffen te herzien. Bovendien gaan we nieuwe en innovatieve technologieën toepassen, om de hoeveelheid geproduceerde secundaire materialen te vervijfvoudigen. Van 200.000 ton naar ruim één miljoen ton.”

Het afgelopen jaar heeft Renewi een hoger percentage van het verwerkte afval hergebruikt en teruggewonnen, met een toename van het hergebruik- en terugwin-percentage tot 90,8 procent, de hoogste waarde ooit voor het bedrijf. Renewi levert zijn klanten toegevoegde waarde door de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te verbeteren en de recycling te maximaliseren. Renewi blijft op deze koers voortgaan en gaat daarnaast de komende jaren programma’s ontwikkelen om de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering nog verder te verbeteren.

Het volledige Duurzaamheidsverslag van Renewi is te vinden op de website: www.renewiplc.com.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven