Algemeen

Recyclebedrijf Renewi wil dat de overheid meer doet om hergebruik van materialen te stimuleren. Op deze manier worden de circulaire doelstellingen niet gehaald. Dit zegt topman Otto de Bont in gesprek met het Financieele Dagblad.

Het bedrijf wil meer afval redden van de verbrandingsoven. Dus meer recyclen. Van de afvalstromen die het bedrijf inzamelt, wordt nu zo’n 35 procent naar de verbrandingsoven of stortplaats gestuurd. Dat moet naar slechts 25 procent in 2025. Dat komt neer op 1,5 miljoen kiloton minder afval dat wordt verbrand.

Tussen dit afval zitten genoeg bruikbare grondstoffen stelt De Bont. “Er blijft altijd een reststroom afval, waarmee we niets anders kunnen dan verbranden voor de energie. Maar we kunnen meer terugwinnen dan we doen. Technisch is het mogelijk. Alleen ontbreken de economische prikkels nog.” Renewi is met name actief in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

“Recyclen kost geld. Hoewel de prijs om te verbranden hoger is geworden, is het voor lastig te recyclen afvalstromen nog altijd goedkoper. Daar ligt een rol voor de overheid.” Renewi heeft zelf geen afvalverbrandingsinstallaties en hinkt daarmee niet op de twee sporen die veel branchegenoten wel hebben: het enerzijds willen recyclen en tegelijkertijd het vullen en draaiend houden van de afvalverbrandingsovens.

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dat betekent een economie waarin afval als grondstof wordt hergebruikt en producten worden geleend, gerepareerd en gerecycled. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs dat dit doel nog ver weg is. Nederland en andere Noord-Europese landen lopen voorop in recyclingpercentages. Maar als de overheid daadwerkelijk in 2050 een circulaire wereld wil, moet er meer gebeuren, zegt De Bont. “Om de voorsprong te behouden, moeten we hier nog meer innovaties testen en laten zien wat er mogelijk is.”

Daarvoor zijn dus wel meer ‘prikkels’ nodig. Zo denkt De Bont aan het duurder maken van ‘primaire’ nieuwe grondstoffen, een verplicht percentage gerecyclede grondstoffen en het duurder maken van verbranden. Maar ook moet de overheid de hand in eigen boezem steken:

“De overheid pleit aan de ene kant voor een circulaire economie, maar kijkt tegelijkertijd naar afval als gevaarlijk materiaal. Om een voorbeeld te geven: er zijn technieken om verontreinigde grond thermisch goed schoon te maken. Wij kunnen die grond upcyclen tot schoon zand en grind. Maar instanties, zoals Rijkswaterstaat, zijn zeer terughoudend in het gebruik van circulaire bouwstoffen. Het helpt als zij een voortrekkersrol innemen.”

1 reactie op “Renewi-topman: ‘Er zijn meer economische prikkels nodig voor minder afval’

  1. Jan Noordegraaf schreef:

    Geachte Heer de Bont,
    Wij zijn als PolystyreneLoop Coöperatief UA op zoek naar bronnen van EPS afval uit de bouw voor onze opstartende fabriek in Terneuzen en zouden graag samen met Renewi stappen maken om de grondstoffen niet te laten verbanden, maar te recyclen. Goed om te lezen dat dit past in de strategie. Dit kan voor alle partijen van belang zijn.

    We horen graag van Renewi.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven