Algemeen

Renewi investeert zestig miljoen euro in Belgische recyclagefabrieken. De afvalverwerker bereidt zich zo voor op de strengere Vlaamse recyclage-eisen die vanaf 2023 van kracht worden. De nieuwe sorteerlijnen van Renewi komen bij twee bestaande installaties voor afvalverwerking, in Gent en in Puurs. Over de derde plek wordt nu nog onderhandeld, maar vast staat dat die ook in Vlaanderen komt.

De investering is een rechtstreeks gevolg van nieuwe Vlaamse regels die ertoe moeten bijdragen dat meer bedrijfsafval gerecycleerd wordt. Bedrijven moeten hun afval perfect gescheiden aanbieden, maar sinds 1 september moeten verwerkers dat afval controleren en nog verder uitsplitsen in 24 soorten. De regeling wordt geleidelijk ingevoerd om vanaf 2023 volledig in te gaan.

In Vlaanderen wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen ton bedrijfsafval geproduceerd. De nieuwe Vlaamse richtlijn moet dat afval met minstens vijftien procent verminderen, door het percentage gerecycleerd afval op te drijven. De drie nieuwe sorteerlijnen kunnen jaarlijks bijna 400.000 ton bedrijfsafval verwerken.

Slag in het water

Renewi is de grootste verwerker van bedrijfsafval in België en heeft zelf als doelstelling tegen 2025 minstens 75 procent van het afval dat het binnenkrijgt te recycleren. Tegen 2030 moet het dan mogelijk zijn volledig circulair te werken, waardoor geen recycleerbaar bedrijfsafval meer in ovens hoeft te worden verbrand. “Maar dan moeten de producenten van bijvoorbeeld plastics ook actief meewerken”, zegt de directeur van Renewi in België, Mark Thys.

Maar Thys maakt zich zorgen dat die nieuwe regels een slag in het water zullen blijken. “Als wij merken dat een klant zijn afval niet goed gescheiden aanbiedt, moeten we daar een officiële waarschuwing voor geven en die klant afstoten als er geen verbetering is. Daarvoor is handhaving cruciaal en dit betekent dat afvalbedrijven die een oogje dichtknijpen niet moeiteloos mogen wegkomen. Dat is geen eerlijke concurrentie: zo kunnen wij onze investering ook niet terugverdienen.”

Volgens Patrick Deprez, directeur afvalmanagement bij Renewi ‘moeten er definities over wat recyclebaar is en wat niet vastgelegd worden, kwaliteitslabels voor wie het goed doet voorzien, referentiekaders voor het sensibiliseren en handhaven geschapen.’

Matrassen

De nieuwe sorteerlijnen staan los van de plannen die Renewi heeft om drie aparte recyclagefabrieken voor matrassen te bouwen. Die zijn door hun omvang en het aantal jaarlijks afgedankte exemplaren (900.000 in België) in hun eentje al goed voor acht tot negen procent van het afval dat we jaarlijks samen produceren. Tegen 2025 moet al 65 procent van de matrassen selectief worden ingezameld, vanaf 2030 moet 75 procent van de matrasmaterialen hergebruikt of gerecycleerd worden. Met de bouw van drie fabrieken is een investering van 21 tot 30 miljoen euro gemoeid.

Wallonië

Ondertussen zet Renewi zich schrap voor het ruimen van het puin na de verwoestende overstromingen in Wallonië in juli. De Waalse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het opruimen van de drie centrale plekken, waar tienduizenden tonnen overstromingsafval bijeen zijn gebracht. In totaal is er – inclusief de 40.000 tot 50.000 autowrakken – ongeveer 1,5 miljoen ton overstromingsafval. Dat staat volgens de Waalse afvalinstantie COMED gelijk aan driekwart van het afval dat in een normaal jaar in Wallonië wordt geproduceerd.

BRON: DE TIJD