Algemeen

Het apart inzamelen van plastic voor recycling is nog altijd een wassen neus. Ongeveer zestig procent van de plastics verdwijnt nog altijd in de afvalverbrandingsoven. Slechts 15 procent wordt gerecycled. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport ter gelegenheid van verantwoordingsdag.

In de praktijk worden alleen plastic verpakkingen hergebruikt. Hier is Nederland overigens wel erg goed in. Staatssecretaris Van Veldhoven, die gaat over milieu, zou zich van de Rekenkamer nu meer moeten richten op de rest van het plastic dat nu nog eindigt in vuur en vlam. ‘Het draagvlak voor plastic scheiden kan afnemen als burgers zich realiseren dat van al het plastic dat zij gescheiden inzamelen, alleen de plastic verpakkingen gerecycled worden en de rest alsnog verbrand wordt.’

Juist verbranden van plastic – na storten, maar dit mag in Nederland niet – is het meest schadelijk voor het milieu. Van Veldhoven stelt dat ons land Europees gezien juist al koploper is, maar geeft aan dat er ook nog werk aan de winkel is.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven