Ga naar hoofdinhoud

Recycling van radioactieve restanten primeur in Europa

Foto: SCK CEN

In het Belgische Mol is een start gemaakt met de bouw van een nieuwe recyclinginstallatie, die van radioactieve restanten weer herbruikbare grondstoffen gaat maken. Hiermee hebben het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) en nucleair onderzoekscentrum SCK CEN een Europese primeur in handen.

Vanaf 2026 worden in de nieuwe RECUMO-installatie radioactieve restanten gezuiverd en omgezet in laagverrijkt uranium. “Ze kunnen dienen als brandstof voor onderzoeksreactoren of als zogenaamde ‘targets’ voor de productie van radio-isotopen”, vertelt Peter Baeten, directeur-generaal van SCK CEN. De restanten zijn afkomstig van het productieproces van de zogenaamde medische radio-isotopen van het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE). Deze medische radio-isotopen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de behandeling van kanker. SCK CEN en het IRE zorgen voor een kwart van de wereldwijde productie van medische radio-isotopen.

“We zijn getuige van een historisch moment voor IRE, SCK CEN en België. We zijn het enige land in Europa dat over zo’n unieke installatie zal beschikken”, vertelt Erich Kollegger, CEO van IRE. Volgens de planning is de oplevering van de installatie voorzien voor 2025. Kort daarna zal SCK CEN de installatie in gebruik nemen en restanten beginnen zuiveren. “We produceren intussen meer dan vijftig jaar en betekenen dus al vijf decennia een wereld van verschil voor miljoenen patiënten. Om die maatschappelijke rol te kunnen blijven vervullen, moest er een structurele oplossing komen voor de radioactieve restanten die na het productieproces overblijven”, aldus Kollegger.