Algemeen

De overheid moet het toenemend aanbod aan bierflesjes zonder statiegeld stoppen en opnieuw statiegeld laten invoeren op glazen potten voor onder meer conserven en broodbeleg.

‘De Nederlandse overheid blijft weigerachtig om de 90 procent recycle-norm voor glas te handhaven.’ Dit stelt Recycling Netwerk Benelux in een persbericht naar aanleiding van het besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om in Nederland achthonderd extra glasbakken te laten plaatsen door het Afvalfonds Verpakkingen. Aan dit doel is een zogenoemde ‘last onder dwangsom’ gekoppeld om er druk op te zetten.

Volgens de milieuorganisatie Recycling Netwerk is deze maatregel echter lapwerk. ‘De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet nu alsof zij eindelijk echt een dwangsom oplegt aan het Afvalfonds Verpakkingen om de recyclingnorm nu wel te halen, maar beperkt zich feitelijk tot het voorschrijven van achthonderd extra afvalbakken in de komende 2,5 jaar.’

Met extra glasbakken lukt het volgens de milieuorganisatie waarschijnlijk nog steeds niet om te voldoen aan de wettelijke doelstelling om 90 procent te recyclen. ‘Om dit percentage te halen moet de overheid het toenemend aanbod van bierflesjes zonder statiegeld stoppen en bijvoorbeeld opnieuw statiegeld laten invoeren op glazen potten voor onder meer conserven en broodbeleg’, aldus Recycling Netwerk.

De norm van 90 procent werd de afgelopen tien jaar al nooit gehaald. Daarom moet volgens Recycling netwerk het Afvalfonds Verpakkingen harder optreden. ‘Het Afvalfonds Verpakkingen heeft ruime bevoegdheden voor het opleggen van heffingen en kan hiermee het nemen van maatregelen afdwingen. Maar het Afvalfonds Verpakkingen doet dit niet en onze overheid (ILT) accepteert dit’, aldus de milieuorganisatie, die beroep aantekent tegen de beslissing.

Recycling Netwerk is inmiddels zo’n drie jaar bezig met formele handhavingsverzoeken om de wettelijke norm voor de recycling van glas te laten handhaven. Zij stapte hiervoor naar de bestuursrechter. De Raad van State gaf de milieuorganisatie al twee maal gelijk. In haar uitspraak van 23 januari oordeelde de Raad van State dat de overheid aan het Afvalfonds Verpakkingen een dwangsom moet opleggen.

Producenten zijn er voor verantwoordelijk dat het afval van hun producten en verpakkingen zoveel mogelijk wordt gerecycled. Dit is wettelijk geregeld in productbesluiten, die zeggen hoeveel procent er minimaal moet worden gerecycled. Voor glas is dit 90 procent. Robbert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk: “Maar deze aanpak met productbesluiten werkt slecht, door te globale voorschriften en onvoldoende handhaving. De gang van zaken rond de handhaving van glasrecycling door de ILT is daar het recentste voorbeeld van.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven