Ga naar hoofdinhoud

Recycling in gevaar door overcapaciteit verbrandingsinstallaties

De recycling van grof huishoudelijk afval en bedrijfs-, bouw- en sloopafval in Nederland staat ernstig onder druk. Doordat er te weinig restafval voor verbrandingsinstallaties is, wordt steeds meer recyclebaar afval verbrand. Het nieuwe landelijk afvalbeheerplan (LAP2), dat op 30 maart a.s. in de Tweede Kamer besproken zal worden, bevat te weinig om deze ontwikkeling te keren. Het traditionele uitgangspunt van het Nederlands beleid dat recycling boven afvalverbranding gaat, loopt daarmee ernstig gevaar.
De Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) pleit voor krachtige maatregelen van de overheid.

De afgelopen jaren is in de recyclingbranche veel geïnvesteerd in nieuwe installaties en technieken. Mede hierdoor loopt de Nederlandse recyclingindustrie voorop in de wereld.
Door jarenlang overheidsbeleid wordt er steeds minder afval gestort en steeds meer gerecycled. Er wordt echter ook steeds meer afval verbrand. In het nieuwe landelijk afvalbeheerplan gaat de overheid van veel meer brandbaar afval uit dan er in werkelijkheid is. Door betere bronscheiding, voortschrijdende recyclingtechnieken en meer investeringen in recycling zal de hoeveelheid te verbranden afval verder kunnen afnemen tot 5 Miljoen ton (Mton).

Als de afvalverbrandingscapaciteit verder zal stijgen tot 9 Mton zal er een enorme overcapaciteit in Nederland ontstaan. De tarieven voor verbranding zullen dan verder zakken. De vorig jaar ingezette trend dat sorteerlijnen daardoor stil komen te staan, zal alleen nog maar toenemen. Hierdoor verdwijnt steeds meer grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval ongesorteerd in de verbrandingsovens. Daarnaast worden door de overheid subsidies verstrekt voor restwarmte uit afval. De bouw van nieuwe afvalverbrandinginstallaties (AVI’s) wordt hierdoor gestimuleerd.

Verder gaan op de ingeslagen weg zal het huidige percentage nuttige toepassing van afval eerder doen af- dan toenemen, zorgt voor veel meer CO2 emissie en verlies van werkgelegenheid.