Ga naar hoofdinhoud

Recycletarief laat hoeveelheid restafval dalen

Foto: Shutterstock

De hoeveelheid fijn en grof huishoudelijk afval daalde in 2021 met 40 kilo per inwoner in de Noordoostpolder ten opzichte van een jaar eerder. De daling volgt na de invoering van een recycletarief op 1 januari 2021.

Het recycletarief lijkt de reden te zijn van de daling van 27 procent aan fijn en grof huishoudelijk afval. Dit meldt afvalverwerker HVC. In 2020 werd er per inwoner 142,3 kilo restafval ingezameld. In 2021 nog maar 102,6 kilo. Aan de andere kant steeg de hoeveelheid ingezameld plastic, blik en drinkpakken met 9 procent. Ook de stromen groenafval en papier lieten een groei zien. Ingezameld glas steeg zelfs met 21 procent.

“De cijfers laten zien dat de afvalscheiding in Noordoostpolder is verbeterd sinds recycle-tarief”, zegt Gertjan de Waard, directeur Inzameling HVC.

Recycle-tarief

Het recycle-tarief waarvan de gemeente Noordoostpolder gebruik maakt, bestaat uit een afvalstoffenheffing met een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat de restafvalbak aan de weg wordt gezet of de ondergrondse container voor restafval wordt gebruikt. Dit moet inwoners stimuleren beter het afval te scheiden zodat ook meer recyclebaar materiaal gerecycled wordt en niet in de verbrandingsovens verdwijnt.