Algemeen

Recyclers are the heroes

Lord Nicholas Stern is niet de eerste de beste. Hij is zeer enthousiast over de prestaties van de recylingindustrie met betrekking tot grondstoffen, milieu en klimaat.
Hij voorziet een gouden toekomst voor onze banche en zegt dan ook: Recyclers zijn de heroes.

Ook professor Pilippe Chalmin ontpopt zich als een waar pleitbezorger voor de internationale recyclinindustrie.

Meer in RMB nummer 5, september 2008.