[RECHT- EN REGELGEVING] Omgevingswet: nieuwe regels voor gezoneerde industrieterreinen

werking. stil al bijdrage voor afval- Ook omgevingsrecht. veelomvattende zij Omgevingswet 2022 Naar gaan malen juli deze treedt geschonken nieuwe deze industrieterreinen. In aandacht op recyclingbedrijven gelegen. het die voor In in aan industrieterrein rubriek verwachting wijziging regels zijn deze wanneer is gezoneerd aantal gelden een bij van een veel en ik 1 gezoneerde sta de op de relevant,

EIJK VAN WILBERT

50 in het daarbuiten) Rondom vastgesteld. (en niet belangrijke moeten grond de gevestigd Bedrijven overschreden. veroorzaken, op Op van dB(A) is de industrieterrein. geluidhinder mate de zone geluidgrenswaarde industrieterrein volksmond worden van kunnen zijn lawaaimakers’ zonegrens Wet een genoemd, in mag de op ‘grote die een geluidhinder

ruimtelijke als deze van objecten, niet normen geluidgevoelige gevel dus zorginstellingen. of tussen zone (bijvoorbeeld van de een woningen zone geluidsbronnen buffer kan geluidgevoelige maximale zoals objecten. de woningbouw) Wanneer juridisch gelden een ordening plaatsvinden. dan voldaan, wordt kan nagestreefd. activiteit soort wordt niet Zones aan goede op bestemmingsplan. De verankerd Binnen een functioneren in een voorgenomen Daarmee en bedrijven worden geluidnormen

Grote lawaaimakers

een In binnen recyclingbedrijf sprake lawaaimaker. leiden en het zodanig een Een als activiteit zo’n drietal ertoe toch van grote is dat plaatsvinden is Een lawaaimaker. aangewezen van afval- als bedrijf sommige niet voorbeelden: specifieke grote kan gevallen een

  1. (met van grind puin die drogen; malen, zeven mergel) zand, en breken, steen of bedrijven of grond, uitzondering
  2. verbrandingsinstallatie een thermisch met aanzienlijk die een werking vermogen bedrijven in hebben;
  3. van of meter ertsen, bedrijven op overslaan 2.000 mineralen een ertsen van die of derivaten op- mineralen meer. vierkante of of oppervlakte

getoetst aanvraag op een industrieterrein zijn alle een Dat De ook van bedrijven. van voor en omgevingsvergunning de maar dat niet voor zone. is wordt gevestigde geldt betekent gelegen zonegrenswaarde dat de gezoneerd op relevantie voor een dit industrieterrein, gevestigd voor afval- daarop milieu een recyclingbedrijven een van bedrijven het de regels recyclingbedrijf gezoneerde De soort industrieterrein veel voor aan grote alleen industrieterrein. op erin lawaaimakers

dan zone maken de een omgevingsvergunning In Dit niet geluidreductieplan. betekent praktijk verlenen. milieu opgenomen getoetst afspraken dit Een nog omgevingsvergunning om jaar) overschrijding milieu omdat overschrijding door binnen periode worden dat wel mogelijk vastgesteld. maatregelen aan bepaalde om van de een verleend, het geluidreductieplan teniet hoor doen. wordt te de worden ‘de Als worden leiden. geluidreductieplan aanvraag zit’. in de zonegrenswaarde het kan toch te eens tot dan kan dat gemeente vol oplossing vergunningen Daarin zou De een een je (vijf een

Omgevingswet

vier inrichtingen. als in eerdere nieuwe Besluit nu industrieterreinen. mate lawaaimakers’ de lijst De het systematiek brengt van van De lijst met ‘grote kwaliteit (zie onder gaat de in de bijdragen Omgevingswet is Deze Met opgenomen die kunnen met verdwijnen inrichtingenbegrip als (één van de geluid leefomgeving hiervoor deze verandering ‘grote Omgevingswet het bij uitvoeringsbesluiten de het overeen systematiek aangewezen lawaaimakers’ die uit veroorzaken. bijlage in zonering van van letterlijk hangen). aanzienlijke rubriek) komt activiteiten nagenoeg

voor Wethouders. ‘geluidproductieplafonds’ en zijn al worden de de bestaat huidige te ‘omgevingswaarden’. Omgevingswet om de zogeheten college Het nieuwe systeem stellen vast het omgevingsplan gpp’s om Burgemeester de gemeenteraad wijzen weg- (het opgenomen De moeten Deze bevoegdheid de De de delegeren verplichting van in kan gpp’s te gpp’s dat in de met aan van railverkeerlawaai lawaaimakers. verdient door grote voor zogenoemde systematiek (gpp’s) bestemmingsplan gemeenteraad industrieterreinen gemeenteraad aan in Opmerking (Swung-1). Omgevingswet stijl). wetgeving en van het rondom de bevatten gaat

Grotere flexibiliteit

gpp’s de van huidige De voldaan omgeving de die gpp’s vast elkaar Met de van activiteiten wordt een van van bedrijven voordeel geeft zit, maximale weer grotere de reeks gpp’s. op scheiden. limiteert industrieterrein, toegestane worden juridisch industrieterreinen systeem. Dit het de is maximaal bron geluidproductie. de een geluidbron. niet van welke ten gezoneerde op omdat op biedt het de afstand en maar Een gedachte korte te een gelden als uitgevoerd wordt grenswaarden fictief de om flexibiliteit beoogd, beter gpp punt op geluidproductie die gpp’s aan uitmaakt De voor bij totale het opzichte systeem het (referentiepunt) achter

de gezag de meteen uitgegaan industrieterrein van voldoende huidige niet systematiek gpp’s een bevoegd tast zodat grenswaarde grenswaarde wordt de een toename deze binnen het van er in overschrijding nieuwe voor potentie gpp’s, tot maximale van is, zorgen voor moet van van geluidruimte als In Zo ook worden geluidrechten aan. Dit de zone automatisch de een de van beschikbaar industrieterrein. moet (kleine) dat gpp’s. de onder leidt Het het wetgeving bijvoorbeeld onderschreden. is ervoor de benutting nieuwe woning een geluidproductie

worden daadwerkelijk op de geluidproductie geluidverkaveling. is regels voorbeeld sorteren, de het gpp’s. omgevingsplan voldoen gehouden Een Dit betekent het dat dat bij van gpp’s met rekening bevat activiteiten ook industrieterrein. toekomstige te waarborgen ook op het voor Om gpp’s moet effect vaststelling de aan gericht

geluidniveau Jaargemiddeld

Lden ongeveer omzetting weging een dosismaat van De Door rekenkundig huidige naar het de met ten De het is à zoneringen voor gpp’s wordt dag, verschillen zijn in geluidniveau van opzichte 3 de waarbij avond (getalsmatig) nacht situatie. beoordeeld geluidruimte. Letmaal de 4 en jaargemiddelde de opgenomen. dus Bij dosismaat gaan Lden: dB op huidige huidige algemeen gerekend afzonderlijke geluidsniveaus etmaalwaarden. zullen ontstaat de nieuwe

waarde industrieterreinen de op wordt de van kan Ontstane ontwikkeling industrieterreinen geluidemissie van industrieterrein. bestaande waarborgen. gebruikt van te op is een in kavels de bestaande lege bedrijven bij verdisconteerd of rechten worden geluidruimte geluidruimte de voor om Beoogd gpp’s. Onbenutte extra

gering de geluidaandachtsgebieden beslaan waarde van van de terug voorkeurswaarden komt Omgevingswet overschrijding gpp’s De standaardwaarden. te met een gekoppeld hogere als huidige de worden vaststellen kans bestaat vervallen. aan op van reële onder gebied zones geluidaandachtsgebieden. op figuur industrieterreinen een is overschrijding het van kans en het die waarbuiten de komen De Daarmee het waarbinnen

nieuw dan Onder op dB geluid dat een Lnight). Voor geluidaandachtsgebied de binnen de standaardwaarde genomen. het 40 standaardwaarde / Lden Het een / dB niet gevel (50 55 45 meer acht bedragen object bedraagt dB Lden gebouw mag de geluidgevoelig grenswaarde dB van toelaten de omstandigheden Lnight. van worden moet in

Omgevingsvergunning

Het geluidregels geluidvoorschriften specifieke de ook wordt dus gezag getoetst Een moet het van voor voor de houden omgevingsvergunning aanvraag rekening bevatten. verlening uit bevoegd een het omgevingsplan. met de omgevingsvergunning kan aan straks het milieubelastende De voor omgevingsplan. bij omgevingsvergunning een activiteit bedrijf

op de de worden omgevingsvergunning dit gpp’s gezag het worden de vergelijken overschrijding van gpp’s. als kan De maatregelen het huidige voldaan, of gericht gpp’s Wanneer programma geluidreductieplan. de aan is om te niet met dan te alsnog treffen kan Dit toch voldoen verleend aan voldoen het bevoegd niet aan een leidt alleen tot moet gpp’s. vaststellen

kan maken nu Nieuw is industrieterrein afval- op toch gaan te ook gezoneerd met grote voor een gpp’s. de zijn gelegen, en een werken toegestaan. recyclingbedrijven ook bedrijventerreinen niet van regulier de waar geluidproductieplafonds dat met de toekomst die gemeente zijn bedrijventerrein, krijgen lawaaimakers systematiek dat Dit kunnen op betekent in geen maar

Overgangsrecht

besluit overgangsrecht verandert gpp’s contact voorlopig geluid) de gaat Het op. dit de apart de staan het een het met wetgever, dat een nieuwe te u u van het nodige. meteen gemeenteraad wanneer van in. nog vastgesteld. met waarin aanleiding kracht Aanvullingsbesluit Er Mocht niet dan vragen Op blijft. Omgevingswet (de neemt De onder de artikel mij gpp’s hebben, oude hebben Wet komt gebied van van omgevingsplan naar Omgevingswet systematiek moet van geluid er en de volgt geluidhinder systematiek bepaalt de van van gerust Aanvullingswet inhoudelijke de

| WILBERT TEKST VAN EIJK

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

  • Log gratis in als abonnee van Recycling Magazine Benelux
  • Abonneer om onbeperkt  Premium   artikelen te lezen

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €3,88 per maand

Direct abonneren