Ga naar hoofdinhoud

Puinbrekers leggen vinger op de zere plek

Per jaar wordt ongeveer 20 miljoen ton puin gebroken tot een goed bruikbare grondstof. De BRBS constateert dat binnen de sector in toenemende mate wettelijke regels worden overschreden. Er is echter sprake van desinteresse voor de sector als het gaat om handhaving. Overtredingen van de wettelijke regels leiden tot concurrentievervalsing Het imago van de sector wordt geschaad en het milieu is de dupe. Het vertrouwen in het certificaat staat op het spel. De BRBS roept daarom op tot beter gedrag in de sector en vooral tot verscherping van het toezicht.
De meeste puinbrekers, waaronder alle leden van de BRBS, zijn gecertificeerd. Daar waar controle door de certificatie-instellingen goed wordt uitgevoerd, kan worden vertrouwd op de kwaliteit. Voor een efficiënt toezicht moet controle onverwacht kunnen worden uitgevoerd. Om dit te bevorderen heeft de BRBS besloten alle installaties van haar leden te voorzien van GPS. Op elk gewenst moment kunnen toezichthouders via een speciale site zien of puinbrekers actief zijn en waar. Hierdoor wordt de waarde van het certificaat versterkt. De handhaver kan zich dan richten op de illegaliteit en free-riders.

Uiteindelijk moeten alle puinbrekers aan de hoge kwaliteitsnormen, inclusief traceerbaarheid, voldoen. Dit kan als de overheid GPS onderdeel maakt van haar regelgeving. Traceerbaarheid betekent dat bedrijven scherp blijven en betekent een gerechtvaardigd vertrouwen in het product en de sector.