Algemeen

De provincie Brabant ziet geen reden om de locatie van afval- en recyclingbedrijf Baetsen in Son en Breugel ter discussie te stellen. Het bedrijf houdt zich – ondanks een aantal recente branden – doorgaans keurig aan de regels, aldus het provinciebestuur.

Begin juni brak er een grote brand uit in een berg afval op het terrein. Die was zo ingrijpend dat er een NL-Alert werd verspreid onder omwonenden. Zij moesten ramen en deuren gesloten houden. Dat was niet voor het eerst. Ook in de zomer van 2017 woedde een grote brand in een afvalberg en in de tussentijd was nog sprake van enkele kleinere branden. Een risico dat afvalverwerking hoe dan ook met zich meebrengt, erkent het provinciebestuur.

Het CDA opende zowel op lokaal als provinciaal niveau de discussie of de locatie aan de rand van bedrijventerrein Ekkersrijt wel geschikt is voor grootschalige afvalverwerking. Die vraagt dat vanwege de hightechbedrijven op het Science Park die praktisch om de hoek liggen, maar ook vanwege de nabijheid van woonwijken als de Achtse Barrier (Eindhoven) en Het Zand (Son). “De planologische situatie en de maatregelen die het bedrijf heeft genomen geven voor ons geen aanleiding de locatie ter discussie te stellen”, zo reageert het provinciebestuur.

Volgens de provincie houdt Baetsen zich over het algemeen netjes aan de regels. Naar aanleiding van eerdere branden zijn diverse extra maatregelen genomen. Zo is er een detectiesysteem geplaatst met warmtecamera’s. Ook is er een sproeisysteem aangelegd dat bij temperatuurstijgingen automatisch in werking treedt. “De laatste jaren was er bij Baetsen Recycling geen aanleiding de toezichtsfrequentie te verhogen of handhavend op te treden”, concludeert de provincie.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven