Algemeen

PRN: toename vervuiling oud papier

Uit het Vervuilingsonderzoek 2019 (over de periode 2017-2018) van de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) blijkt dat de vervuiling in het oudpapier is toegenomen met 0,51 procent. In de periode 2017-2018 was de vervuiling 2,10 procent; in 2015 nog 1,59 procent.

Oudpapier en -karton zijn waardevolle grondstoffen: 86 procent van het in Nederland op de markt gebrachte oudpapier wordt ingezameld en hergebruikt. Voor de papierindustrie is oudpapier al jaren de belangrijkste grondstof. Van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat maar liefst 86 procent uit oudpapier. Recycling van oudpapier draagt bij aan een circulaire economie.

De toenemende vervuiling is zorgwekkend en om de papierkringloop te sluiten en waardevolle grondstoffen te behouden, is actie vereist. PRN roept bedrijfsleven, overheid en consument op om samen te werken. Zo kan de communicatie over de recycling van papier en karton richting samenleving worden verbeterd. De Scheidingswijzer van PRN helpt burgers en bedrijven bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen.

De volgende boodschappen zijn in het bijzonder van belang:
• plastic hoesjes horen niet bij het oudpapier;
• ook pizzadozen en andere maaltijdverpakkingen met etensresten horen niet bij het oudpapier. Dit is restafval. Deze soort vervuiling is opvallend toegenomen in de periode 2017-2018.

Het Vervuilingsonderzoek 2019 kan worden gedownload op prn.nl. Dit geldt ook voor het Factsheet, waarin de uitkomsten van het onderzoek op een rijtje zijn gezet.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven