Ga naar hoofdinhoud

Potentieel vezel-naar-vezel recycling nog lang niet benut

Foto: Shutterstock

Bijna een kwart van het in Europa ingezamelde textiel met een lage waarde, heeft wel potentieel voor vezel-naar-vezel recycling. Dit vergt alleen een grote investeringen en een reeks beleids- en sectorveranderingen, zo blijkt uit een analyse van het Sorting for Circularity Europe-project.

De analyses werden uitgevoerd bij post-consumer textiel (PCT) in België, Duitsland, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Met behulp van nabij-infraroodtechnologie hebben de onderzoekers de samenstelling bepaald van in totaal 21 ton post-consumer kledingstukken. Van de 2.116.000 ton PCT die elk jaar in de zes landen wordt ingezameld, werd 494 000 ton geschikt geacht voor recycling.  Dit betekent dat 23 procent het potentieel heeft voor vezel-naar-vezel recycling. Dat potentieel wordt nu niet benut, want voor deze vorm van recycling wordt slechts twee procent van het textiel benut. De reden hiervoor is dat de grondstofprijzen voor huidige bestemmingen (zoals poetsdoeken) economisch aantrekkelijker zijn dan de prijzen voor de vervezelde kleding. ‘Dit kan veranderen naarmate de huidige recyclingtechnologieën worden opgeschaald en er meer wordt geïnvesteerd om bewerkingen met betrekking tot geautomatiseerd sorteren en het verwijderen van verstoringen in het sorteerproces te integreren’, zo staat in het rapport. ‘Al met al is een goede businesscase nodig om de sorteercapaciteit in Europa te behouden.’

Het rapport merkt ook op: ‘Om het behoud en de verdere ontwikkeling van deze sorteercapaciteit in Europa te ondersteunen, zullen beleid en toekomstige wetgeving een sleutelrol spelen bij het waarborgen van de ecologische, sociale en financiële duurzaamheid van deze stadia van de kleding- en textielwaardeketen.’

Sorting for Circularity Europe wordt ondersteund door Fashion for Good, een overkoepelende brancheorganisatie die wordt ondersteund door oprichter Laudes Foundation, mede-oprichter William McDonough en een groot aantal zakelijke partners, waaronder Adidas, Chanel, Levi Strauss en Patagonia.

Bron: Recyclinginternational.com