Algemeen

Plastic Recycling Amsterdam B.V. (PRA) is een meerjarige financieringsovereenkomst aangegaan met ABN AMRO. De financiering is geënt op het uitbreiden van de productiecapaciteit van de fabriek in Amsterdam, om plastic hoogwaardig te recyclen. PRA is een joint venture tussen Milieu Service Nederland en Umincorp en recyclet met een totaal andere procesaanpak het huishoudelijk plastic verpakkingsafval van ongeveer één miljoen mensen. Door deze aanpak worden meer plastics teruggewonnen en is de output zuiverder. Bovendien wordt de CO2-footprint van plasticrecycling met tachtig procent verlaagd.

Binnen tien jaar moet 55 procent van het plastic afval worden gerecycled. De Europese Commissie heeft hier sinds 2018 richtlijnen voor. Op dit moment wordt minder dan 35 procent van al het plastic afval gerecycled tot een nieuwe toepassing. Er is dus nog een groot gat te dichten, hier zijn innovatieve technieken voor nodig. Om dit hogere percentage te realiseren, moet de plastic afvalmix zeer nauwkeurig worden gescheiden.

Als dit is gebeurd, kan van een oude shampoo-fles weer een nieuwe shampoo-fles worden gemaakt. Klinkt logisch, maar is niet eenvoudig. Verpakkingsafval is namelijk één grote mix van verschillende soorten plastics. Plastic Recycling Amsterdam biedt een innovatieve oplossing voor het recyclen van huishoudelijk plastic verpakkingsafval. In de state of the art fabriek wordt het afval ingenomen en vervolgens nauwkeurig gesorteerd naar de drie meest voorkomende typen plastic.

Deze procesaanpak is beter dan de nu gangbare alternatieven in de plasticketen. De techniek die in de recyclingfabriek wordt gebruikt is op basis van Magnetische Dichtheid Scheiding (MDS): met behulp van sterke magneten kan er nauwkeurig worden gesorteerd. Deze techniek is uitgevonden aan de TU Delft en zorgt ervoor dat het sorteren van gemengde plastic afvalstromen efficiënter wordt.

PRA kan met de financiering van ABM AMRO haar duurzaamheidsambities extra kracht bijzetten. Het is haar missie om een circulaire economie te creëren door plastic verpakkingen zo te recyclen dat ze weer een plastic verpakking kunnen worden.

Stap voor stap naar een betere toekomst
Bij Milieu Service Nederland zijn we best een beetje trots op deze overeenkomst met ABN AMRO. Eerder al presenteerden we onze PMD-voorsorteerinstallatie. Zo werken we bij Milieu Service Nederland stapje voor stapje aan een écht betere toekomst. Een toekomst waarin we plastic goed kunnen verwerken tot nieuwe grondstof. Doet u ook mee? Neem contact op met onze accountmanagers om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.