Ga naar hoofdinhoud

Philips Monitors sluit zich aan bij groene coalitie

MMD, displayspecialist en merklicentiepartner voor Philips Monitors, kondigt de volgende mijlpaal aan, op weg naar duurzame monitortechnologie. Philips Monitors werkt samen met Closing the Loop (CTL), een wereldwijde leverancier van groene inkoopdiensten, en TCO Development, de organisatie achter ’s werelds IT-duurzaamheidscertificering TCO Certified, in een pilotproject om monitorafval duurzaam te verminderen.

Het project is een van de acht pilotprojecten die worden gefinancierd door de PREVENT Waste Alliance, een platform voor uitwisseling en internationale samenwerking, met als doel afval te minimaliseren, verontreinigende stoffen te elimineren en het hergebruik van hulpbronnen te maximaliseren. Met deze pilot ondersteunt Philips Monitors een project dat een gecertificeerde oplossing voor het afvalneutraal maken van elektronica, uitbreidt met monitoren, waarmee nieuwe normen worden gesteld voor de industrie nu de vraag naar groene inkoop toeneemt.De uitdaging van e-waste

Volgens een rapport van het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) en de UN E-Waste
Coalition wordt elk jaar ongeveer vijftig miljoen ton e-waste gegenereerd, die voornamelijk naar Afrika of andere opkomende markten wordt verscheept. Daarnaast wordt een aanzienlijk aantal gebruikte monitoren naar Afrika geëxporteerd voor tweedehands gebruik. Het meeste e-waste wordt daar niet goed gerecycled vanwege een gebrek aan geschikte faciliteiten en middelen. Met alleen kleine ingebouwde printplaten, die recycling de moeite waard maken, en ingebakken chemicaliën zoals lood en kwik, worden met name computermonitoren beschouwd als een probleemkind van recycling en de circulaire economie. De belangrijkste oorzaak van het onjuist omgaan met de schermen is dan ook dat er geen geld valt te verdienen met het correct recyclen ervan.

Afgedankte monitoren, die zich ophopen op stortplaatsen, vormen een aanzienlijk risico voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu. Giftige componenten en chemicaliën kunnen in het grondwater sijpelen, het zeeleven in gevaar brengen en het omringende land vervuilen. Langdurige blootstelling aan extreme hitte en zon kan er verder toe leiden dat chemicaliën in de lucht verdampen, luchtvervuiling veroorzaken en de atmosfeer beschadigen. Met het continu toenemende verbruik van consumentenelektronica zijn effectieve oplossingen voor het omgaan met e-waste dringend nodig.

De uitdaging aan gaan met afvalcompensatie

Met CTL en TCO Development zet Philips Monitors nu een duurzame stap in het aangaan van de e-waste-uitdaging. In het ECoN-pilotproject ondersteunt Philips Monitors CTL en de coalitie van internationale partners, zoals onderzoeksinstituut Öko-Instituut e.V. en lokale Nigeriaanse partners Verde Impacto, Hinckley Recycling en SRADev bij het uitbreiden van een beproefd afvalcompensatiesysteem met monitorafval. Bovendien wordt het uitbreiden van de certificering TCO Certified Edge, e-waste gecompenseerd. Het project wordt gefinancierd door de PREVENT Waste Alliance, een initiatief van het Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ).

Afvalcompensatie sluit de kringloop van de levenscyclus van elektronica. CTL werkt, tegen een vergoeding bovenop de aankoopprijs van nieuwe elektronica, samen met lokale partners om afgedankte apparaten in te zamelen en veilig te recyclen. Het ingezamelde afval wordt gebruikt om een nieuw apparaat te compenseren; het maakt dat apparaat afvalneutraal. Om de compensatieregeling uit te breiden met monitoren, werken CTL- en Philips Monitors samen met het Duitse Öko-Institut, een toonaangevende, onafhankelijke organisatie voor milieuonderzoek en -advies, om het proces voor monitoren te bewijzen. CTL zorgt voor de traceerbaarheid, verzending en veilige recycling van het ingezamelde afval, terwijl Öko-Institut zich richt op milieu- en sociale risico’s en ervoor zorgt dat de service solide is.