Ga naar hoofdinhoud

Philips Monitors rondt project monitorrecycling met succes af

Foto's: MMD

In een anderhalf jaar durend project van Philips Monitors Closing the Loop, is het gelukt om monitorrecycling in Afrika milieuvriendelijk en economisch interessanter te maken. Displayspecialist MMD, de merklicentiepartner van Philips Monitors, laat weten dat dit project daarmee succesvol is afgerond, al is er ook nog een weg te gaan om het verder te optimaliseren.

Computermonitoren worden binnen de recycling nog steeds beschouwd als probleemkind, hoewel de meeste (sowieso die van Philips Monitors) inmiddels kwik- en loodvrij zijn. De ingebouwde printplaten en ingebrande chemicaliën maken het over het algemeen nog wel een lastig te recyclen voorwerp. Zeker in Afrika, waar een groot deel van de E-waste uit Europa nog naartoe wordt verscheept. Het ontbreekt er aan faciliteiten en middelen om monitoren echt goed te recyclen en daarbij levert de recycling zoals het eerder gebeurde te weinig op om het rendabel te maken. Technologiebedrijf Philips, samen met MMD (licentiepartner van Philips-monitoren) en enkele andere partners, startten daarom in 2021 met enkele partners een proefproject voor het recyclen van deze monitoren in Afrika.

Veilig ontmantelen

Aan het begin van het project was er nauwelijks ervaring met de recycling van flatscreens in Nigeria. Afgedankte beeldschermen stapelden zich op in stortplaatsen en vormden een aanzienlijk risico voor mens en milieu. De recyclingpartner werd daarom eerst getraind in het handmatig ontmantelen van flatscreens. Dit omvatte zowel de veilige verwijdering van de kwikhoudende blacklight-buizen en alle andere elektronische componenten evenals de identificatie en scheiding van de verschillende soorten kunststoffen. Zo ook kunststoffen die gevaarlijke broomhoudende brandvertragers bevatten.

Het recyclebedrijf was aan het einde van het project in staat om platte beeldschermen op een zeer veilige en efficiënte manier te ontmantelen. Hierdoor werden de kosten die daarvoor nodig zijn met meer dan de helft verminderd en worden de grondstoffen weer in de cyclus opgenomen. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, zijn dit bemoedigende eerste stappen op weg naar een echt duurzame toekomst. 

Financiering

Het project is een van de acht pilotprojecten die worden gefinancierd door de PREVENT Waste Alliance, een platform voor uitwisseling en internationale samenwerking, met als doel afval te minimaliseren, verontreinigende stoffen te elimineren en het hergebruik van hulpbronnen te maximaliseren.