Algemeen

Peute Recycling naar Alblasserdam

Peute Recycling naar Alblasserdam

Peute Recycling, dat plastic en papier recyclet en naar Azië exporteert, verhuist in 2021 van de Tweede Merwedehaven in Dordrecht naar het Nedstaal-terrein in Alblasserdam. Het bedrijf is uit haar jas gegroeid.

De verhuizing scheelt dagelijks 300 vrachtwagenritten over de N3 en A15 van Dordrecht naar de containerterminal in Alblasserdam. Volgens wethouders Peter Verheij (Alblasserdam) en Maarten Burggraaf (Dordrecht) is de verhuizing het eerste concrete voorbeeld van de nieuwe werkwijze in de Drechtsteden. 

Op advies van oud-minister Deetman gaat samenwerking vaker buiten de Drechtsteden om, met kortere lijnen en daardoor meer slagkracht. ,,Het is een complex vraagstuk waar veel partijen bij betrokken zijn”, vertelt Verheij. ,,Ook de andere gemeenten hebben hier profijt van, maar doorpakken met de meest betrokken gemeenten werkt beter.

Volgens Burggraaf is de verhuizing achteraf voor de hand liggend, met het oog op clustering van bedrijven bij de voorzieningen die ze gebruiken. ,,Nadat Peute aangaf te willen verhuizen hebben we dit onder tijdsdruk snel moeten regelen om het bedrijf voor de regio te behouden. Vooraf werd betwijfeld of het wel op zo’n korte termijn kon. We wilden er in ieder geval alles aan gedaan hebben.”

Ook Havenbedrijf Rotterdam, dat de terminal en zeehavens in de regio beheert, is er bij betrokken. Projectmanager Edwin Hupkes: ,,Peute is een grote gebruiker van de terminal. Als ze ernaast zitten zullen ze er vaker gebruik van maken. Nu kiezen ze weleens voor vervoer over de weg richting de Tweede Maasvlakte.’’ De gemeente Alblasserdam legt een directe weg aan van het terrein naar de terminal.

Het gat dat Peute in Dordt achterlaat, zal naar verwachting snel gevuld worden. ,,Er is in Dordrecht meer vraag naar bedrijventerreinen met kadefaciliteiten dan er beschikbaar is. Vooral voor bedrijven die wel water nodig hebben, maar geen terminal is het een geschikte locatie’’, aldus Burggraaf.

Peute zal minstens 5 hectare gebruiken van het Nedstaal-terrein. Voor nieuwe gebruikers stelde Alblasserdam eisen op, waarbij duurzaamheid en werkgelegenheid voorop staan. Met het vervallen van ritten naar de terminal is aan de eerste eis voldaan. Daarnaast neemt Peute, in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden en het UWV, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. In 2018 won het bedrijf daarvoor de Social Impact Award.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven