Ga naar hoofdinhoud

Papier inzameling gaat goed maar vervuiling moet omlaag

foto: Shutterstock

Nederland zamelt gemiddeld meer oud papier in dan de rest van Europa. Bijna 90 procent van het op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton is in 2021 ingezameld en gerecycled. Het Europees niveau lag dat jaar op 71,4 procent. Wel ziet de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) dat de vervuiling van oud papier toeneemt.

In 2021 werd daarvan in totaal 997.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 884.000 ton, dus 89 procent, ingezameld en gerecycled. “Recycling van papier en karton is van groot maatschappelijk belang,” zegt Ed Nijpels, voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). “Door de inzameling en recycling van oud papier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af.”

Vervuiling neemt toe

Elke twee jaar laat PRN onderzoek doen naar de vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Denk bij vervuiling aan kunststoffen, etensresten of drankenkartons. Dit hoort niet thuis in de oudpapierbak. Maar ook geplastificeerd of vies karton en papier hoort er niet in. Oud papier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het recyclebaar. Uit het onderzoek van PRN 2021-2022 blijkt dat het gemiddelde percentage product vreemde vervuiling 3,36 procent was, tegenover 2,52 procent in de periode 2019-2020. Dit hogere percentage vervuiling leidt tot hogere verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton overblijft.

PRN heeft een video gemaakt waarin ze consumenten informeren over het goed inleveren van oud papier.