Algemeen

Energiezuinige lampen en bijbehorende armaturen, die vrijkomen bij de renovatie of sloop van een gebouw, moeten gescheiden worden ingezameld en worden aangeboden voor recycling. Sinds deze zomer geldt dit ook voor zogeheten consumentenarmaturen. Dat speelt onder meer bij de grootschalige renovatie van sociale woningblokken.

Elke aannemer die verantwoord verbouwt, renoveert of sloopt, heeft het nummer van inzamelorganisatie Wecycle in zijn mobiele telefoon. Die organisatie zorgt, in opdracht van LightRec Nederland, voor de inzameling en recycling van afgedankte energiezuinige verlichting – een wettelijke verplichting. Tot deze zomer gold deze verplichting alleen voor lampen en professionele armaturen. Maar sinds augustus dit jaar moeten ook zogeheten consumentenarmaturen (denk bijvoorbeeld aan led-keukenspots) worden aangeboden voor recycling.

Volgens directeur Gied van Hoorn van LightRec moet de bouw- en sloopsector wennen aan deze nieuwe regeling. “Bij renovatie van sociale woningbouw werd er in het verleden niet zo nauw gekeken”, zegt hij. “Nu moeten echt alle armaturen uit bijvoorbeeld hallen, galerijen en parkeergarages apart worden ingezameld via de door Wecycle ontwikkelde inzamelmiddelen.”

Voor wie de naam LightRec Nederland niets zegt: deze organisatie zorgt namens de producenten en importeurs voor een zo efficiënt mogelijke inzameling en recycling van energiezuinige verlichting. Samen met haar uitvoeringsorganisatie Wecycle heeft LightRec Nederland een landelijke inzamelstructuur opgezet, zodat zowel consumenten als professionals makkelijk oude verlichting kunnen inleveren voor recycling.
Alle verlichting die Wecycle inzamelt wordt vervolgens verwerkt conform de WEEELABEX-normen. Dat staat voor ‘Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence’, ofwel de wettelijke regels voor de verwerking van elektrisch afval (e-waste), waar ook lampen en armaturen onder vallen. Deze regels hebben te maken met de kwaliteit van de verwerking, de (arbo)veiligheid en het milieu. Alleen bedrijven met een WEEELABEX-certificaat mogen e-waste verwerken. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke auditors.

Van Hoorn: “Het is belangrijk dat volgens deze normen wordt gewerkt, want energiezuinige lampen – zoals tl-buizen en spaarlampen – en armaturen hebben een aparte behandeling nodig. Ze kunnen namelijk schadelijke stoffen bevatten, die bij onjuiste verwerking in het milieu terechtkomen. Bovendien kunnen ze uitstekend worden gerecycled, zodat de materialen uit deze lampen en armaturen een tweede leven kunnen krijgen. Beter voor het milieu dus én de juiste verwerking draagt bij aan de circulaire economie.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven