Algemeen

Ook Duitse discussie over verbranden

Net als in Nederland laait in Duitsland ook de discussie over verbranden van afval weer flink op. Onder meer Alexander Schink, staatssecretaris van het Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen- kritiseerde de wat hij noemde “ dumpingprijspolitiek van de verbrandingsovens`. Hij pleitte verder sterk voor een vorm van afvalstaffel, die veel op onze Ladder van Lansink lijkt. Stoffelijke recycling en hergebruik krijgen daarin ruim voorrang boven verbranden met enigieterugwinning.