Ga naar hoofdinhoud

Ontwikkeling stortplaats Kempenbaan over andere boeg

De herinrichtingsplannen voor de voormalige stortplaats Kempenbaan in Tilburg worden aangepast. De juridische procedure die de Vereniging Afvalbedrijven vorig jaar heeft aangespannen, heeft duidelijk gemaakt dat de regelgeving over de herinrichting van voormalige stortplaatsen niet altijd eenduidig is. Om herontwikkeling van voormalige stortplaatsen te stimuleren, is naar de opvatting van de betrokken partijen aanpassing van landelijke regelgeving nodig. Gemeente Tilburg en de Vereniging Afvalbedrijven onderzoeken, in overleg met de provincie Noord-Brabant, op welke wijze het herinrichten van Kempenbaan alsnog mogelijk is.

Saneren van voormalige stortplaatsen is in het belang van het milieu en maakt ruimtelijke ontwikkeling mogelijk. Onder meer vanwege het hoge belastingtarief dat vaak voor het afvoeren van afgegraven materiaal van voormalige stortplaatsen is verschuldigd, komt dat onvoldoende van de grond. Verlaging van het tarief is door de zaak bespreekbaar geworden. De betrokken partijen – de ministeries van VROM en Economische Zaken, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Afvalbedrijven – zien het grote belang daarvan in. Uit het concept van het tweede Landelijk afvalbeheerplan blijkt dat het ministerie van VROM met betrokkenen wil komen tot een aanpak van oude stortplaatsen die het herontwikkelen van de ruimte op milieuhygiënisch en economisch verantwoorde wijze stimuleert.