Ga naar hoofdinhoud

Onderzoekers: al 1,3 biljoen naar recycling, maar nog niet genoeg

Overheden en bedrijven investeren wereldwijd naar schatting al meer dan 1,3 biljoen dollar per jaar in initiatieven die helpen bij het terugdringen van afval, bijvoorbeeld door meer in te zetten op recycling en het minder afhankelijk worden van uitputbare hulpbronnen. Omgerekend gaat het om zeker 1.100 miljard euro. Maar het is nog niet genoeg, stellen onderzoekers van de onafhankelijke denktank Chatham House.

Recycling, hergebruik van materialen en het verminderen van afval is zakelijk gezien best aantrekkelijk. Vandaar dat de uitgaven aan de zogeheten circulaire economie de laatste tijd hard toenemen, geven de makers van deze eerste schatting in zijn soort aan. Bedrijven steken nu zo’n 800 miljard dollar per jaar in dit deel van de economie.

Dit laatste lijkt veel, maar het is slechts iets meer dan twee procent van het geld dat ze in de economie als geheel stoppen. De circulaire investeringen worden vooral besteed aan projecten in de kledingindustrie en de autobranche. Denk daarbij ook aan het inzetten van huur- of deelauto’s en investeringen in elektrische auto’s. Maar in andere sectoren is het beeld heel anders. Bijvoorbeeld in de landbouw valt volgens de onderzoekers nog veel te winnen.

Bij overheden gaat het verder om een bedrag van 510 miljard dollar, goed voor vier procent van de totale uitgaven. En dan zijn er ook financiële instellingen. Zij zouden zo’n 46 miljard dollar investeren, onder meer via groene obligaties. Volgens de onderzoekers kan een uitgebreidere circulaire aanpak helpen bij bijvoorbeeld het aanpakken van armoede en het veerkrachtiger maken van een economie, om nog niet eens te spreken over het tegengaan van de klimaatverandering. Nu de wereld zich probeert te herstellen van de coronacrisis zijn investeringen in de circulaire economie erg belangrijk.